Schema de ajutor de stat pentru susținerea IMM-urilor în contextul pandemiei COVID-19

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea IMM-urilor in contextul pandemiei COVID-19

Condiții de eligibilitate

Pentru a beneficia de această schemă de ajutor de stat, microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderilor mijlocii care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19, trebuie să îndeplinească o serie de criterii, și anume:

 • se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data 4 aprilie 2020 până la 31 decembrie 2020;
 • nu se află în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, respectiv nu au pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, nu se află în procedură de insolvență, procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat , respectiv nu îndeplinesc criteriile pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere;
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;
 • prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
 • sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
 • nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.

Citește și: Sfaturi și măsuri de prevenție pentru antreprenori în situații de criză

Nu vor putea primi garanţii în cadrul programului IMM-urile care desfășoară activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.

Sursa foto: Unsplash

 

 • 8
 •  
 •  
 •  
 •