De la „ce pot primi” la „ce pot oferi”

ARC a initiat procesul de recunoastere oficiala (prin ANC) a activitatii profesionale de coaching

Obiectivul ARC (Asociaţia Română pentru Coaching) este acela de a promova în România standarde profesionale de coaching la nivelul cerut de cele mai importante asociaţii profesionale internaţionale, care oferă certificări în acest domeniu: International Coach Federation, European Coaching Federation, International Association of Coaching Institutes, International Institute of Coaching.

ARC are rolul de a încuraja dezvoltarea profesională continuă a practicanţilor coachingului în România, informarea acestora prin newslettere şi evenimente de specialitate, facilitarea şi medierea unor contacte cu alte organizaţii având același scop, observarea calităţii serviciilor de coaching prin realizarea unor studii anuale, facilitarea formării unei pieţe a serviciilor de coaching prin educarea potenţialilor clienţi asupra standardelor profesionale şi etice ale activităţii de coaching.

Datorită faptului că ARC reuneşte absolvenţi ai mai multor şcoli de coaching, cel mai important beneficiu pentru membrii săi este acela că pot să-şi îmbogăţească experienţa prin observarea, testarea şi practicarea unor modele şi metode diverse de coaching în cadrul evenimentelor de formare profesională continuă la care au acces gratuit. Alte beneficii oferite de ARC membrilor săi: reducere de 25% la Conferinţa anuală organizată de ARC, promovare prin intermediul unei pagini personale pe site-ul ARC, promovarea evenimentelor proprii prin intermediul newsletterului ARC, posibilitatea de a se adresa Comisiei de Etică pentru a primi sprijin în situaţii ambigue sau provocatoare.

Deşi pe piaţa din România sunt peste 2.500 de persoane care folosesc în titulatură termenul de „coach” (conform LinkedIn), în realitate, din datele pe care le avem, rezultă că sunt mai puţin de 100 de coach-i acreditaţi de către asociaţii profesionale internaţionale care oferă certificări în coachingul profesionist. ARC strânge sub umbrela sa, în prezent, 54 de membri, 26 dintre aceştia fiind acreditaţi la nivel internaţional.

În cadrul Knowledge Caffe, membrii ARC cu experienţă, acreditaţi internaţional, împărtăşesc din experienţa lor şi prezintă modalităţi eficiente de gestionare a situaţiilor mai dificile cu care se confruntă. Membrii primesc, de asemenea, suport în parcurgerea etapelor spre o certificare internaţională.

ARC a iniţiat procesul de recunoaştere oficială (prin ANC) a activităţii profesionale de coaching în România. În COR, la poziţia 242412, stă acum scris: specialist în activitatea de coaching. ARC a dezvoltat şi un Cod de etică profesională, aliniat la Codurile de etică ale asociaţiilor profesionale internaţionale sus-menţionate.

În România, mai sunt câteva asociaţii profesionale în domeniu, cu care ne aflăm în relaţii cordiale: Societatea Română de Coaching, European Mentoring and Coaching Council – filiala România, International Coach Federation – capitolul local România şi Asociaţia Română de Coaching.

În privinţa solidarităţii profesionale a românilor, orice generalizare omite în fapt ceva sau pe cineva. Probabil că apetitul pentru asociere va creşte atunci când profesioniştii îşi vor schimba percepţia din „ce pot să primesc intrând într-o comunitate profesională” în „ce pot oferi eu, cu ce pot eu contribui la consolidarea profesiei mele şi a comunității mele profesionale”.

(Foto: Alan Levine, www.flickr.com)