Acorduri de preț în avans (APA)

Acorduri de pret in avans

Punctele-cheie care ar trebui luate în considerare în timpul deciziei de a încheia sau nu un APA:

 • istoricul auditului continuu și costisitor;
 • natura tranzacțiilor este una complexă;
 • se așteaptă ca situația să rămână stabilă pe o perioadă de câțiva ani;
 • noi tranzacții propuse a fi introduse, care pot genera litigii;
 • tranzacții care implică restructurarea afacerii.

Tendințe universale în acordurile de prețuri în avans

 • SUA – În martie 1991, Internal Revenue Service a publicat procedura care legalizează contractele APA. Numărul total de APA încheiate până în prezent este mai mare de 1.500, două treimi dintre acestea fiind BAPA.
 • Regatul Unit – Regatul Unit aplică proceduri APA începând cu anul 1999. În cursul ultimilor cinci ani, au fost încheiate aproximativ 170 de APA, numărul total de APA-uri solicitate în regiune fiind de 260.
 • Canada – Canada a început un program oficial APA în iulie 1995. De la lansarea programului APA au fost încheiate peste 280 de APA. Canada Revenue Agency (Agenția Fiscală din Canada) a fost implicată activ în procese APA bilaterale sau multilaterale care implică contribuabili din 15 țări diferite, inclusiv SUA, Regatul Unit, Japonia, Germania, India și China.
 • China – Până la 31 decembrie 2016, totalul acordurilor semnate cu State Administration Of Taxation (Administrația de Stat pentru Impozitare) a fost de 139, dintre acestea 84 unilaterale și 55 bilaterale. Cele mai multe dintre ele au fost încheiate în termen de doi ani.
 • Japonia – National Tax Agency Japan (Agenția Națională de Administrare Fiscală din Japonia) încurajează în mod activ contribuabilii să utilizeze APA și a încheiat cel mai mare număr de APA-uri, majoritatea fiind BAPA. Pe baza datelor disponibile, au fost încheiate aproximativ 400 BAPA în perioada 2013-2015 și au fost primite 452 de cereri noi pentru BAPA în aceeași perioadă.
 • India – Central Board of Direct Taxes (Consiliul Central al Impozitelor Directe) a publicat în mai 2017 primul raport anual privind acordurile de preț în avans, care prevede încheierea a peste 200 de APA și au fost înaintate aproximativ 1.000 de cereri APA.
 • România – În prezent, numărul acordurilor de preț în avans încheiate nu este unul semnificativ. Cu toate acestea, pentru noile aplicații APA, cererile BAPA au depășit cererile unilaterale și devin din ce în ce mai populare în rândul companiilor multinaționale românești. APA-urile unilaterale sunt acordate pentru o perioadă de 12 luni, în timp ce APA-urile bilaterale și multilaterale sunt acordate pentru o perioadă de 18 luni. Conform ultimelor statistici disponibile de la ANAF, în anul 2017, au fost emise cinci APA unilaterale (spre deosebire de 1 APA unilateral încheiat în anul 2016). Pe parcursul anului 2017, au fost revizuite 25 de cereri de APA, dintre care 14 cereri pentru APA unilaterale și 11 pentru BAPA (cu administrații fiscale din Germania, Elveția, Grecia, Luxemburg și Suedia).
 •  
 •  
 •  
 •  
 •