Rolul Business Angels în consolidarea mediului de afaceri

Rolul Business Angels in consolidarea mediului de afaceri

Studiu de caz – Portugalia

“Few Things are harder To put up With than a good example”, Mark Twain

Studiul de caz a fost realizat de către compania de Consultanţă fiscală Mazarz asupra impactului pe care l‐ar avea acordarea unor facilităţi fiscale unor reţele de Business Angels.

Studiul a măsurat impactul fiscal asupra bugetului de stat prin acordarea unor scutiri de taxe până la 30%.

Economia Portugaliei are nevoie mai mult decât oricând de întreprinderi inovative şi de mecanisme de finanțare care să asigure capitalul iniţial necesar demarării unor afaceri.

Finanțarea bancară este insuficientă. Industria de private equity sau venture capital nu are vocația sau apetitul pentru investiţii în start‐up-uri.

Contextul

La ora actuală, sistemul fiscal al Portugaliei prevede în termen de deduceri personale posibilitatea de a realiza o deducere de până la 15%, dintr-un maxim de 20% din portofoliul investițional al unui Business Angel, deduceri acordate în anumite condiții. Studiul a fost realizat plecând de la comparaţia făcută între Marea Britanie, unde există un sistem de facilităţi fiscale, și Portugalia, și oportunitatea creşterii procentului la 30% din portofoliul deținut.

Presupuneri

În realizarea studiului, au fost luate în considerare următoarele:

– un procent de 2% din TVA nu este deductibil

– creditul bancar nu reprezintă o opțiune

– un Business Angel va investi jumătate din suma necesară

– câştigurile financiare la dispoziția unui Business Angel nu au fost luate în calcul; dacă ar fi fost, ar fi reprezentat o creștere a veniturilor fiscale cu 10,75%

– impactul indirect nu a fost luat în calcul, cum ar fi: reducerea şomajului, profitul furnizorilor, taxe şi impozite pe profit etc.

‐ a fost luat în calcul faptul că scutirea va fi acordată în luna iunie a următorului an în care investiția a fost realizată.