Rolul Business Angels în consolidarea mediului de afaceri

Rolul Business Angels in consolidarea mediului de afaceri

Tabelul următor reprezintă o concluzie a celor trei scenarii:

7

De menționat faptul că deducerile se acordă începând cu anul următor al realizării investiției, în timp ce taxele se colectează de la demararea afacerii.

În concluzie, statul câştigă în toate scenariile, adică indiferent cum evolează afacerea finanţată de către Business Angel, şi nu îşi asumă nici un risc, spre deosebire de acesta.

(Foto: Marta Sánchez, www.flickr.com)