Codul Muncii nu reglementează delegarea managerială

Pentru aceasta notiune de delegare nu e stabilit cadrul legal, pentru agentii economici din sistemul privat.

Prezentăm în continuare considerentele de care trebuie să se ţină cont în elaborarea procedurii de delegare: 

 • identificarea activităţilor ce pot fi delegate;
 • alegerea persoanei potrivite prin prisma cunoştinţelor, a experienţei şi a vechimii  în companie;
 • transferul de atribuţii, competenţe, responsabilităţi trebuie să aibă caracter temporar;
 • relaţia de delegare se stabileşte între manager şi subordonatul său;
 • subordonatului i se cere consimţământul, iar superiorul managerului este şi el înştiinţat de delegarea ce urmează a fi pusă în aplicare;
 • nu se vor delega sarcini de importanţă strategică, cu impact uman deosebit;
 • pentru un control al delegării, o evaluare pertinentă şi luarea la cunoştinţă într-un mod clar şi concis, sarcinile şi  r responsabilităţile ce fac obiectul delegării trebuie să fie menţionate în scris.

Motivele pentru care se recurge la delegare pot fi următoarele: 

 • înlocuirea temporară a managerului (concediu de odihnă, cursuri de specializare);
 • gestionarea eficientă a timpului; astfel, prin delegare, managerul are ocazia să acorde o atenţie sporită problemelor strategice ale companiei;
 • politica firmei pentru promovarea angajaţilor;
 • asigurarea continuităţii operaţiunilor indiferent de natura situaţiilor ce pot apărea, inclusiv în perioade de fluctuaţie
  a personalului, prin stabilirea unor paşi privind procedura de delegare.