Codul Muncii nu reglementează delegarea managerială

Pentru aceasta notiune de delegare nu e stabilit cadrul legal, pentru agentii economici din sistemul privat.

Motivele pentru care nu se recurge la delegare: 

  • teama de a pierde controlul;
  • tendinţa de a fi autoritar;
  • neîncrederea în subordonaţi;
  • neîncrederea în ceea ce priveşte funcţionarea acestei proceduri, maturitatea de care încă nu dăm dovadă la nivel de abordare strategică a firmei în această direcţie.

Demotivarea subordonaţilor poate fi generată şi de neîncrederea în aceştia, care nu lasă managerii să delege anumite
activităţi. Chiar dacă nu este vorba despre o motivare financiară, salariaţii nu se simt importanţi, apreciaţi şi, în  concluzie, angajatul, care reprezintă resursa esenţială în cadrul organizaţiei, are de suferit.

Este de menţionat faptul că delegarea şi încrederea merg mână în mână când vine vorba despre control. La început, controlul este exercitat periodic asupra angajatului şi ar trebui să fie axat pe rezultate, şi nu pe mijloace. Puţin câte puţin, pe măsură ce încrederea în angajat creşte, controlul scade, creându-se o relaţie solidă între manager şi subordonat, până la urmă convenabilă pentru ambele părţi. Acest lucru este posibil mai ales pentru că managerul este cel care răspunde în continuare de activităţile ce au fost delegate subordonatului său.

În practică, în România, destul de puţine companii adoptă această modalitate care, până la urmă, se poate dovedi eficientă pentru promovarea salariaţilor, pentru dobândirea de către aceştia a unor calităţi manageriale şi pentru îmbunătăţirea permanentă a acestora. Nu în ultimul rând, e utilă pentru asigurarea continuării activităţii, indiferent de natura situaţiilor ce pot apărea. Cultura organizaţională a firmelor din ţara noastră este în continuă formare, adaptare, modelare. Încă mai avem reminiscenţe din trecut, mai ales în ceea ce priveşte firmele cu capital 100%  românesc. Dovadă este şi faptul că delegarea, din punct de vedere managerial, nu este reglementată de Codul Muncii.

Investitorii străini veniţi în România să îşi dezvolte un business au avut o contribuţie majoră la formarea unor proceduri în această privinţă, ştiind că delegarea managerială este o modalitate eficientă de a stimula productivitatea, de a motiva angajaţii şi, nu în ultimul rând, de a îmbunătăţi cultura organizaţională. Dar va mai trece ceva timp până când ne vom bucura cu adevărat de o delegare managerială exploatată eficient, din care compania să beneficieze cu adevărat.