Importanța unei evaluări pentru o societate aflată în procedura insolvenței

Rapoarte de evaluare pentru societatii aflate in procedura insolventei

La rândul ei, valoarea de lichidare se poate determina în două ipoteze: vânzare ordonată sau vânzare forțată.

În realizarea planului de reorganizare, se ține cont și de evaluarea garanțiilor pe fiecare creditor. Uzual, evaluarea acestora se realizează la deschiderea procedurii insolvenței, pentru înscrierea în tabel.

Diferențele între valoarea de piață și valoarea de lichidare în eventualitatea vânzării forțate pot fi semnificative. De aceea, este foarte important ca tipul și premisele valorii să fie discutate și stabilite împreună cu practicianul în insolvență, înainte de începerea evaluării.

În perioada de observație, un pas foarte important este evaluarea garanțiilor pentru înscrierea în tabelul creanțelor. Recomandabil este ca, în cazul unor bunuri mobile, de exemplu, evaluatorului să i se prezinte premisa în care acestea au fost evaluate, în etapa acordării creditului. La anumite bunuri mobile, diferențele între rezultate pot fi foarte mari doar datorită faptului că evaluarea s-a facut în premisa montat (așa cum este unde este) sau în premisa demontat (eliberat de pe amplasament).

Tot în aceasta etapă, există două articole de lege care prevăd posibilitatea evaluării unor anumite bunuri din patrimoniul societății. Iată câteva extrase din cele două articole:

  1. “… în lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul judiciar / lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda la valorificarea de urgenţă, la minimum valoarea de lichidare a acestora, stabilită de către un evaluator.”
  2. „Creditorul titular al unei creanțe care beneficiază de o cauză de preferință poate solicita judecătorului-sindic… ridicarea suspendării prevăzute… cu privire la creanța sa și valorificarea imediată… “

În cazul unor societăți aflate în în perioada de observație și reorganizare, se mai poate apela la un evaluator pentru întocmirea unor raporte de evaluare pentru:

  • raportare financiară (evaluarea conform politicilor contabile);
  • impozitare – valoarea impozabilă a clădirii se mai actualizează doar în cazul în care nu a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •