Importanța unei evaluări pentru o societate aflată în procedura insolvenței

Rapoarte de evaluare pentru societatii aflate in procedura insolventei

2 – În situația în care fie s-a propus și realizat un plan de reorganizare, dar acesta a eșuat, fie s-a decis că acesta nu este viabil și s-a trecut direct în etapa falimentului, legea prevede că se va întocmi un raport de evaluare.

În procedura de faliment, evaluarea vizează toate bunurile din averea debitorului și este diferită de cea a bunurilor afectate de cauze de preferință, care se face în vederea întocmirii tabelului definitiv.

În etapa falimentului, bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât în bloc, cât și individual. Evaluarea în bloc are în vedere fie evaluarea totalității bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea subansamblurilor funcționale.

Câteva exemple de bunuri supuse evaluării ar fi: proprietăți imobiliare, mașini, echipamente, utilaje, linii de fabricație, obiecte de inventar, contracte (de antrepriză, de închiriere, de leasing), stocuri, active necorporale (licențe, brevete, mărci), imobilizări financiare (participații la alte întreprinderi).

Acestea sunt doar câteva aspecte foarte importante care ar trebui stabilite împreună cu practicianul în insolvență înainte de a demara activitatea de evaluare.

Standardele de evaluare precizează necesitatea stabilirii, în baza unui contract scris, a unor termeni de referință care au rolul de a ne asigura că lucrurile sunt clar stabilite și agreate de ambele părți (evaluator și solicitantul raportului de evaluare), înainte de a demara activitatea de evaluare.

Știind premisa în care se face evaluarea (implicit, etapa în care se află societatea în cadrul procedurii de insolvență), precum și tipul de valoare necesar fiecărei etape (valoare de piață sau valoare de lichidare), cresc șansele ca rapoartele de evaluare să fie adecvate cu utilizarea lor în luarea unor decizii în cadrul procedurii insolvenței.

În cadrul acestei proceduri, suntem, alături de practicantul în insolvență, unul dintre actorii cu un rol foarte important, cu condiția să știm și să înțelegem foarte bine impactul rezultatului evaluării asupra deciziilor care trebuie luate pentru societățile respective.

(Foto: Frédéric BISSON, www.flickr.com)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •