Nu fugiți de birocrație!

Majoritatea angajatorilor subapreciaza rolul si importanta formularelor utilizate in departamentul de HR.

Adeverinţa

Reprezintă un alt document pe care angajatorul trebuie să îl elibereze angajatului, ori de câte ori angajatul îl solicită sau la data încetării raporturilor juridice de muncă. Acest formular a început să ocupe un loc tot mai important după ce carnetul de muncă a fost eliminat. Angajatorul, odată cu comunicarea deciziei de încetare a contractului individual de muncă, are obligaţia de a comunica şi adeverinţa din care să rezulte perioada lucrată, exprimată în ani, luni şi zile, poziţia ocupată, veniturile realizate în toată această perioadă. În fapt, adeverinţa transpune datele înregistrate de către angajator în registrul electronic de evidenţă al salariaţilor. În situaţia în care angajatul solicită eliberarea unei adeverinţe, angajatorul trebuie să se conformeze solicitării în termen de 15 zile calendaristice de la data la care a fost înregistrată solicitarea. În caz contrar, angajatul se poate adresa Inspecţiei Muncii, care va elibera adeverinţa în cauză, dar va sancţiona şi angajatorul cu amendă pentru refuzul acestuia, fapt ce se constituie în contravenţie.

Formularul privind solicitarea efectuării de ore suplimentare

Constituie un alt subiect sensibil pentru angajator, pentru angajat, dar şi pentru Inspecţia muncii. Angajatorul trebuie să instituie un astfel de formular în condiţiile în care îi solicită angajatului să efectueze ore suplimentare. În acest sens, angajatorul va individualiza sarcina (task-ul), va estima timpul alocat realizării acestei solicitări şi va solicita acordul angajatului pentru efectuarea orelor suplimentare, exprimat prin semnătura sa pe acest formular, ce se arhivează la dosarul de personal al angajatului. Trebuie reţinut că, în absenţa acestui formular, rămânerea angajatului peste orele de lucru nu echivalează cu efectuarea de ore suplimentare, angajatorul nefiind obligat la acordarea de timp liber plătit sau, ulterior, la plata acestor ore. Inspecţia muncii, în cadrul controalelor efectuate, verifică atât modul în care sunt solicitate, cât şi modul în care sunt efectuate orele suplimentare, aplicând sancţiuni în consecinţă.