Nu fugiți de birocrație!

Majoritatea angajatorilor subapreciaza rolul si importanta formularelor utilizate in departamentul de HR.

Fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă

Aceasta reprezintă un alt formular, extrem de util angajatorului, tocmai prin multitudinea de elemente înglobate şi prin modul în care informaţia este prelucrată. Aşadar, completarea acestui formular debutează cu menţionarea numelui angajatorului şi a angajatului. Este individualizat traseul parcurs de către angajat de acasă la locul de muncă şi înapoi. Pe lângă descrierea amănunţită a acestui traseu, se va preciza şi durata deplasării de la domiciliu la locul de muncă şi înapoi. Relevanţa acestui aspect constă în accidentele de traseu ce pot surveni pe toată perioada deplasării angajatului de la domiciliu la locul de muncă şi / sau înapoi. Legea instituie răspunderea angajatorului pentru acest tip de accident, iar la evaluarea lui se analizează traseul parcurs de către angajat, dacă s-a încadrat în timpul menţionat a fi alocat parcurgerii traseului sau dacă angajatul s-a abătut sau nu de la traseu. Nu va fi atrasă răspunderea angajatorului în situaţia în care angajatul este victima unui incident/eveniment/accident de traseu dacă acesta s-a abătut de la traseu.

În prima zi de lucru, în intervalul a opt ore, angajatul parcurge etapa instructajului introductiv general, care vizează prezentarea aspectelor legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv:

  • consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă;
  • riscurile specifice de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice angajatorului,
  • măsurile generale, la nivelul unităţii, în vederea acordării primului ajutor, de stingere a incendiilor, evacuare a personalului, de prelucrare a prevederilor regulamentului intern.

Instructajul introductiv general se finalizează cu un test scris, cu întrebări din materialele de instruire prelucrate. Testul se notează şi se arhivează la dosarul de personal al angajatului. Totodată, angajatul va semna şi formularul de instructaj introductiv general. Trebuie reţinut faptul că legiuitorul stabileşte răspunderea angajatorului pentru securitatea şi sănătatea angajatului la locul de muncă, motiv pentru care, în eventualitatea producerii unui incident/eveniment/accident de muncă, Inspecţia muncii va solicita angajatorului să prezinte acest formular. Existenţa sa, prin raportarea şi întocmirea corectă, asigură angajatorului o limitare a răspunderii  în astfel de situaţii.

Prin esenţa sa, securitatea şi sănătatea în muncă au un caracter preventiv. Menirea lor este să preîntâmpine producerea incidentelor / evenimentelor / accidentelor de muncă şi / sau a îmbolnăvirilor profesionale. Reglementările legale în domeniu sunt stabilite astfel încât să apere viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a participanţilor la procesul de producţie. Pe cale de consecinţă, dacă normele de securitate şi sănătate în muncă sunt realizate şi respectate întocmai, accidentele şi îmbolnăvirile profesionale pot fi prevenite. În acelaşi timp, diferitele forme ale răspunderii juridice, de la cele pecuniare până la cele de natură penală, stabilite pentru încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, sunt menite să contribuie efectiv la realizarea caracterului preventiv al protecţiei muncii. În acest context, trebuie subliniate reglementările referitoare la repararea pagubelor aduse celor vătămaţi prin accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, care sunt de natură să stimuleze realizarea în practică a cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă a angajaţilor.