Regulamentul intern – obligaţie sau drept al angajatorului?

Regulamentul intern – obligaţie sau drept al angajatorului?

Angajatorul trebuie să evite preluarea unor prevederi din Codul Muncii care statuează încheierea, modificarea şi încetarea raporturilor juridice de muncă, întrucât ele  sunt deja reglementate şi produc efecte juridice. Pot fi însă stipulate beneficiile acordate la data stabilirii, modificării, suspendării, delegării, detaşării şi încetării raporturilor juridice de muncă, în situaţia în care angajatorul stabileşte să dea unele drepturi materiale (beneficii) angajaților, pentru care Codul fiscal îi acordă deductibilitate. La nivelul salariatului, aceste sume nu sunt impozabile. Este vorba despre sumele primite de către angajat pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului sau de acordarea de ajutoare din fondul de 2% privind cheltuielile sociale. Acest aspect se impune a fi reglementat prin regulamentul intern, întrucât contractul colectiv de muncă, unic la nivel naţional, şi-a încetat aplicabilitatea, iar lipsa unui contract colectiv de muncă la nivel de sector şi/sau la nivel de unitate face imposibilă acordarea anumitor sume de bani cu un regim de impunere favorabil, reglementat prin Codul fiscal, atât la nivelul angajatului, cât şi la nivelul angajatorului.

Din perspectiva indicatorilor de performanţă

De asemenea, angajatorul va reglementa prin regulamentul intern procedura aferentă stabilirii indicatorilor de performanţă, a frecvenţei utilizării lor, a modalităţii în care vor fi comunicaţi, a momentului în care survine evaluarea acestor indicatori, cum se comunică rezultatul evaluării, ce se întâmplă după prima evaluare cu un rezultat negativ, după a doua evaluare cu un rezultat negativ, derularea procedurii încetării raportului juridic de muncă pe motive de necorespundere disciplinară etc.

Trebuie avut în vedere că, la data încheierii contractului individual de muncă, ca urmare a stabilirii raportului juridic de muncă, sunt menţionate criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului. Drept care, se impune ca prin Regulamentul intern să se reitereze aceste criterii, întrucât există o carență a angajatorilor de a nu corela prevederile din regulament sau din alte acte interne cu cele stabilite prin informarea iniţială/contractul individual de muncă şi fişa postului/acte adiţionale etc.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •