Pregătirea pentru modificările aduse de GDPR asupra departamentului de HR

Efectele GDPR in departamentul de HR

Noile cerințe aduse de GDPR implică o multitudine de schimbări la nivelul întregii tale companii și schimbări specifice la nivel de departamente. Toate aceste modificări aduse de GDPR asupra departamentului tău de HR sunt necesare pentru a proteja datele personale și viața privată a candidaților și angajaților tăi într-o lume puternic digitalizată, expusă la atacuri cibernetice în lipsa unor măsuri de siguranță sporite.

Orice efort de echipă orientat către strategia de abordare, planificarea și implementarea alinierii la cerințele GDPR în cadrul departamentului de HR ar trebui să pornească de la drepturile garantate prin GDPR. Noile drepturi sunt atât ale angajaților – din departamentul de HR și tot restul companiei, cat și ale candidaților. Ca atare, toată lumea ar trebui să își cunoască drepturile, indiferent de postura în care se află:

 • Dreptul de a fi informat –  persoanele vizate de departamentul de HR au dreptul de a ști tot ce se întâmplă cu datele lor personale, scopul pentru care sunt folosite, faptul că își pot modifica aceste date și pot cere revocarea consimțământului.
 • Dreptul de a accesa datele personale – să aibă garantat accesul la aceste date personale ori de câte ori își doresc acest lucru.
 • Dreptul de a fi uitat –  să poată solicita ștergerea datelor personale, excepție făcând acele datele personale care sunt folosite pentru conformarea cu o obligație legală.
 • Dreptul la rectificare –  să colaboreze în rectificarea datelor personale dacă acestea se dovedesc a fi inexacte sau incomplete, măsură necesară în special când datele personale nu au fost colectate direct.
 • Dreptul de a restricționa procesarea – prelucrarea datelor poate fi restricționată în cazul în care posesorul de date consideră că datele personale nu sunt exacte și trebuie să realizezi verificarea acurateții lor.
 • Dreptul la portarea datelor – să i se asigure mutarea rapidă și facilă a datelor de la un terț la altul atunci când nu există alte condiții contractuale despre care posesorul de date trebuie să fie informat înainte de a consimți prelucrarea datelor.
 • Dreptul de a obiecta și de a restricționa luarea automată de decizii – menit să apere angajații sau candidații de anumite decizii cu potențial negativ – decizii luate fără intervenție umană, cum ar fi cele generate de procesele automatizate.

În respectarea drepturilor angajaților și candidaților, membrii departamentului de HR au un rol esențial, motiv pentru care e important să asiguri în primă fază pregătirea lor pentru alinierea la noile cerințe și, ulterior, capacitatea lor de a soluționa orice solicitări primite vis-a-vis de datele personale.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •