Învățare sau luare la cunoștință?

Am parcurs o curba de invatare accelerata

Așa stând lucrurile, parteneriatul în managementul oricărui proiect cu cei din resurse umane și din departamentele de training și dezvoltare presupune aspecte noi, care până acum nu erau neapărat luate în calcul: accesul la diferite platforme, abilitatea participanților de a le folosi sau mai multe device-uri la dispoziție, în așa fel încât să nu se creeze timpi morți, într-un workshop care durează doar câteva ore și care trebuie să fie atractiv și plin de învățăminte.

Pe de altă parte, învățarea online ne dă șansa de a fi în contact cu participanții noștri pe parcursul mai multor săptămâni și le dă lor oportunitatea să internalizeze ceea ce au primit și să poată începe să aplice, când încă sunt în contact cu facilitatorul lor. Astfel, se transformă relația de parteneriat între participanți și facilitator, acesta putând juca, la un moment dat, și un rol de mentor.

Provocarea aplicării imediate

Într-un training în față în față, dinamica, abordarea experiențială, carisma trainerului dau culoare evenimentului, creează memorabilitate. Chiar dacă aplicarea celor învățate nu este imediată și riguroasă, participanții rămân cu impresia schimbului de idei cu colegii lor și a învățării într-un mediu complex. În lucrul online, evenimentele trebuie să devină procese de învățare memorabile: episoade mai scurte în care, de fiecare dată, să existe împărtășirea combinată cu observarea, cu adăugarea unei perspective noi și a unor instrumente simple și pragmatice. Între sesiunile online, este nevoie să dăm ocazia ca aceste instrumente să poată fi preluate în activitatea de zi cu zi. Timpul devine dintr-o dată mai scurt și este nevoie să-l folosim mult mai eficient și mai focalizat. Asta ne schimbă mindsetul în legătură cu învățarea, schimbă profilul facilitatorului și nevoia de maturitate a acestuia.

E-learning-ul

Am început această punere în temă cu gândul de a evidenția cum putem fi noi, în această perioadă, un partener mai bun pentru colegii din resurse umane și din departamentele de training și dezvoltare. Noi înșine ne aflăm pe vârful curbei de învățare și regândim procesele de learning în așa fel încât să ne cuplăm la noua realitate din companii. Lucrăm și gândim într-un nou set de constrângeri.

Vorbind despre provocările de mai sus, aș vrea să aduc în atenție un alt aspect al învățării online: e-learning-ul.

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •