People analytics – soluție la criza forței de muncă

Provocarea comuna a companiilor privind deficitul fortei de munca scoate in evidenta solutia de analiza a datelor referitoare la angajati

Procese adaptate la strategie și tehnologie

Regândirea proceselor de afaceri ale companiilor, reevaluarea strategiilor de angajare și retenție a talentelor și a nevoilor forței de muncă sunt provocări și tot atâtea oportunități pentru companiile care adopta analiza datelor privind angajații. La fel sunt și analizarea cu atenție a numărului optim de persoane și a celor care pot fi redistribuite în alte locuri de muncă sau identificarea funcțiunilor de business unde ar putea fi necesare noi talente

Companiile care nu reușesc să facă un management în timp real al angajaților prin utilizarea responsabilă și profesionistă a datelor vor fi vulnerabile. Analiza datelor privind angajații este similară rezultatelor unei analize de laborator medical, adică un indicator de sănătate organizațională.

În loc de concluzie

La final, facem cinci recomandări pentru companiile interesate să implementeze soluția de analiză a datelor cu privire la angajați:

  1. formați o echipă dedicată condusă de un reprezentant din top management care să susțină investiția în resursele tehnice de IT și formarea oamenilor pe acest subiect;
  2. selectați și prioritizați datele verificate din cadrul departamentului de HR și din organizație prin implementarea unui program de guvernanță a datelor care să prevadă proceduri de menținere a exactității și uniformității datelor în bazele de stocare din departamentul HR și din organizație;
  3. faceți un grup de lucru pentru înțelegerea și implementarea analizei datelor privind angajații, care să cuprindă oameni din toate departamentele;
  4. scalați fluența de utilizare a datelor privind angajații prin identificarea experților care pot să instruiască angajații, să implementeze instrumentele specifice de lucru și să standardizeze raportarea;
  5. centrați-vă pe acțiune prin translatarea informațiilor descoperite în soluții și implementarea acestora în organizație.

Alte articole scrise de către Constantin Măgdălina: Când va fi demis omul de inteligența artificială?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •