PIB-ul estimat pentru trimestrul al III-lea, în creștere față de acceași perioadă a anului trecut

PIB-ul estimat pentru trimestrul al III-lea, în creștere față de acceași perioadă a anului trecut

Produsul intern brut în trimestrul III 2013 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,6% comparativ cu trimestrul II 2013 (date ajustate sezonier). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,1% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, informează un comunicat al Institutului Național de Statistică.

PIB trimestrul III

In perioada 1.I-30.IX 2013, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, cu 2,7%, atât pe serie brută cât şi pe serie ajustată sezonier.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2011 – trimestrul III 2013, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Produsul Intern Brut  estimat pentru trimestrul III 2013 a fost de 158114,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de trimestrul II 2013  şi cu 4,1% faţă de trimestrul III 2012.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2013 a fost de 467101,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,7% faţă de perioada 1.I-30.IX 2012.

Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB în perioada 1.I-30.IX 2013, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012,  le-au avut următoarele ramuri:

–       Industria (+1,4%), cu o pondere de 30,0% la formarea PIB şi al cărei volum  de  activitate s-a majorat cu 5,1%;

–       Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+1,0%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB  (5,8%) şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 17,9%;

–       Tranzacţiile imobiliare (+0,2%), cu o pondere de 7,8% la formarea PIB şi al căror volum  de  activitate s-a majorat cu 2,2%.

Reducerea volumului de activitate din administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială, cu 0,7% a avut un impact negativ asupra evoluţiei PIB, contribuţia acestei ramuri la creşterea PIB fiind de -0,1%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în primele 9 luni ale anului 2013, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, creşterea s-a datorat, în principal:

–          exportului net (cu o contribuţie de +5,2%), consecinţă a creşterii cu 14,4% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o majorare semnificativ mai redusă a volumulului importurilor de bunuri şi servicii cu 1,5%;

–          cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei (+0,4%), cu o pondere de 60,4% în PIB, al cărei volum  s-a majorat cu 0,6%.

O contribuţie negativă au înregistrat:

–          formarea brută de capital fix (-1,1%), cu o pondere de 24% în PIB, al cărei volum s-a redus cu 3,9%;

–          consumul final al administraţiilor publice (-0,3%), cu o pondere de 15,7% în PIB, al cărei volum s-a redus cu 2,4%;

–          variaţia stocurilor (-1,5%) ca urmare a reducerii stocurilor din economie.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •