Rolul auditului intern în organizaţii

Rolul auditului intern în organizaţii

Gradul de pregătire

Departamentele agile de AI sunt orientate către viitor și capabile să identifice factori perturbatori într-o fază incipientă şi nevoile corespunzătoare ale organizației. Acestea colaborează cu alte linii de apărare într-un mod unitar și integrat și iau decizii împreună cu alte părți interesate din organizație. Pentru a îmbunătăţi gradul de pregătire, auditorii interni ar trebui să:

  • Integreze posibilitatea apariţiei unor modificări în planificarea şi evaluarea riscurilor: 84% dintre cei cu funcții agile de AI țin cont de potențialele perturbări și includ această posibilitate ca parte a dezvoltării planului de audit.
  • Colaboreze în mod eficient cu alte linii de apărare din cadrul companiei: 76% dintre cei cu funcții agile de AI colaborează într-un mod coerent cu cei cu funcții de gestionare a riscurilor și de asigurare a conformității pentru a face față posibilelor perturbări.
  • Investească şi să dezvolte IQ-ul tehnic al afacerii: 73% dintre cei cu funcții agile de AI integrează tehnologii avansate în funcția de audit intern și încurajează dezvoltarea tehnologiilor de analiză.

Capacitatea de adaptare

Flexibilitatea este un element cheie al departamentelor de audit intern agile – procesele trebuie să asigure transformarea în etapele de dezvoltare a planului de audit intern, planificare a auditului, munca de teren și de raportare. Aceștia ar trebui să utilizeze, de asemenea, scheme de personal inovatoare, în funcție de nevoile organizației și să reorganizeze sau să redirecționeze specialiştii în mod recurent în funcție de perturbările care au loc. Pentru a se putea adapta, auditorii interni trebuie să:

  • Creeze procese şi mecanisme de raportare mai flexibile: 73% dintre cei cu funcții agile de AI implementează schimbări mai des și evaluează riscul în ritmul impus de mediul de afaceri.
  • Impulsioneze utilizarea analizelor de date și noilor tehnologii: 47% dintre cei cu funcții agile de AI utilizează frecvent tehnologii de analiză a datelor pentru a monitoriza continuu tendințele și impactul potențial al modificărilor din business.
  • Implementeze modele de management al resurselor umane flexibile: 74% dintre cei cu funcții agile de AI redirecționează/reorganizează resursele în funcție de nevoi pentru a ajuta organizația să gestioneze sau să răspundă la modificări ale pieței.

„Pentru a dezvolta o funcție de audit intern performantă este nevoie de o schimbare de percepție asupra rolului acesteia – ce face şi pe ce se concentrează. O soluție ar fi implementarea unor evaluări  mai frecvente ale riscurilor, pro-activa, tocmai pentru putea anticipa efectul schimbărilor din mediul de business“, a declarat Mircea Bozga. „Având o viziune inovatoare asupra potențialului funcției de audit intern , aceasta poate furniza valoarea pe care părțile interesate o așteaptă și de care au nevoie.”

Pentru a descărca raportul complet, vă rugăm să accesaţi: www.pwc.com/us/2017internalauditstudy