Cum poți fi proprietarul unei case de vacanță o săptămână pe an

Conceptul de proprietate periodică

de Asist. univ. drd. Valerică Tudor, avocat

Prin proprietate periodică poți oferi familiei tale casa de vacanță de vis, la munte sau la mare, fără să fi nevoit să cheltui o avere. Devii, astfel, proprietar, cel puțin o săptămână pe an, și scapi de cheltuielile astronomice și inutile aferente unei case pe care oricum o folosești doar câteva zile pe an.

Proprietatea periodică reprezintă o modalitate a dreptului de proprietate care, deși întâlnită anterior în practică, a fost reglementată pentru prima oară prin dispozițiile Noului Cod Civil, intrat în vigoare la 01 octombrie 2011.

Din textele de lege care reglementează proprietatea periodică, rezultă limpede că intenția legiuitorului a fost aceea de a califica acest concept drept o formă de proprietate.

Prin urmare, prin proprietate periodică înțelegem un veritabil drept de proprietate, care include toate posibilitățile pe care acest drept le conferă titularului său – posesie, folosință și dispoziție, exercitate în nume propriu și în interes personal, pe o perioadă de timp determinată, care se repetă succesiv și perpetuu.

De reținut este faptul că bunul, care face obiectul dreptului de proprietate, are mai mulți proprietari pentru perioade de timp diferite. De exemplu, în prima săptămână a lunii august, proprietar al casei de vacanță este X, în a doua săptămână este proprietar Y și așa mai departe.

Ceea ce deosebește proprietatea periodică de o simplă rezervare a folosinței unui bun (conceptul de time-sharing) este faptul că titularul unui astfel de drept poate să-l exercite în perioada determinată de timp, poate să închirieze în acea perioadă sau poate ceda folosința în mod gratuit. Mai mult, dreptul de proprietate periodică poate fi grevat cu ipotecă și poate fi lăsat moștenire după decesul titularului.

În aceste condiții, dreptul de proprietate periodică este înscris în cartea funciară pentru fiecare titular în parte și pentru perioada de timp aferentă, mai ales pentru ca terții să cunoască și să respecte dreptul său.

Exercitarea dreptului de proprietate periodică presupune administrarea bunului exact ca și unul propriu, adică în mod continuu și nu doar pe intervalul de timp determinat.

Cu alte cuvinte, calitatea de proprietar periodic, înscris în cartea funciară, generează și obligațiile pe care un proprietar le are: plata impozitelor, a utilităților etc.

În acest scop, de regulă, se încheie un contract de administrare cu privire la bun, convenindu-se și un regulament în acest sens.

În măsura în care coproprietarii au încheiat un astfel de contract de administrare a bunului, toate operațiunile juridice cu privire la acesta se vor face potrivit acestui contract, la fel și operațiunile de predare-primire între proprietarii succesivi.

Nerespectarea, de către oricare dintre proprietari a obligațiilor ce îi revin, atrage plata la despăgubiri pentru repararea prejudiciului produs celorlalți coproprietari. În cazul în care unul dintre coproprietari tulbură grav exercitarea drepturilor celorlalți, acesta va putea fi exclus prin hotărâre judecătorească. Asta în condițiile în care unul dintre ceilalți proprietari periodici sau un terț cumpără dreptul celui exclus, eventual, în cadrul unei vânzări silite.

În concluzie, proprietatea periodică înseamnă drepturi și obligații asupra unui bun între proprietarii succesivi ai acestuia. Aceasta reprezintă un mijloc extrem de avantajos de a te bucura de toate atributele unui drept de proprietate, cu costuri minime, limitate la perioada de timp aferentă.

Conceptul prinde teren și în România, deocamdată existând un singur complex rezidențial ce vinde apartamente, la mare, în regim de proprietate periodică – Blaxy Premium Resort.

Citeşte şi O nouă stațiune pe harta litoralului românesc

  •  
  •  
  •  
  •  
  •