Introducerea Declaraţiei 205

Ovidiu Pop, Managing Partner Bădiţă şi Pop SCA

Procedura de depunere a Declaraţiei 205 privind impozitul pe venitul realizat de persoanele fi zice pentru anul 2012 este reglementată prin Ordinul ANAF nr. 1913, publicat în Monitorul Ofi cial nr. 0850, din data de 17.12.2012.

 

Ce cuprinde: Prin Declaraţia 205, denumită oficial „Declaraţie informativă privind impozitul pe venit, cu reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, se declară impozitul anual aferent anului 2012 pe venitul din salarii ori din alte venituri impozitate prin stopaj. Ca element de noutate, în Declaraţia 205 se vor raporta veniturile plătite de angajator şi impozitul pe venitul din salarii reţinut de la persoanele fizice salariate.

Ce înlocuieşte: Declaraţia 205 preia rolul fişelor fiscale FF1 şi FF2 (formular 210). Începând cu anul 2013, agenţii economici nu vor mai depune fişele fiscale amintite, care cuprindeau veniturile nete şi impozitele pe salarii aferente obţinute în anul 2012. Eliminarea fişelor fiscale a fost prevăzută în O.G. 30/2011, act normativ care a modificat Codul Fiscal.

Cine are obligaţia depunerii: Toţi operatorii economici plătitori de venituri către persoanele fizice la care s-a efectuat reţinerea impozitului pe venitul realizat de acestea.

Termen de depunere: Declaraţia trebuia depusă cel mai târziu la data de 28 februarie 2013. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării la organul fiscal competent sau data depunerii la poştă, după caz. În situaţia în care se constată erori în declaraţia depusă anterior, se poate completa şi depune o declaraţie rectificativă.

Cum se depune: Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal, în format electronic, pe suport magnetic sau optic (document PDF, cu fişier XML ataşat), sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, în ambele situaţii însoţit de exemplarul în format tipărit, semnat şi ştampilat, potrivit legii (în două exemplare). Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere a declaraţiilor online, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Declaraţia 205 se poate completa utilizând programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de ANAF la adresa:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/205.html

 

Unde se depune: Declaraţia 205

se depune la organul fiscal la care

plătitorii de venituri sunt înregistraţi

în evidenţa fiscală. În cazul sediilor

secundare înregistrate ca plătitoare

de impozit pe veniturile din salarii,

declaraţia corespunzătoare activităţii

acestor sedii secundare se depune de

către contribuabilul care a înfiinţat sediile

secundare, pe codul de înregistrare fiscală al

acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă

fiscală este înregistrat contribuabilul.

Sancţiunea nedepunerii: Nedepunerea

Declaraţiei 205 în interiorul termenului

legal duce la aplicarea unor amenzi

cuprinse între 12.000 şi 14.000 lei.

Formular standardizat: http://

static.anaf.ro/static/10/Anaf/

formulare/dec_205_2012.pdf

  •  
  •  
  •  
  •  
  •