Piaţa de dezvoltare pentru manageri în 2013

Piaţa de dezvoltare pentru manageri în 2013

Prof. Dr. Lavinia Raşcă, Profesor de strategie şi antreprenoriat EMBA – ASEBUSS, Director General – EXEC-EDU

După un 2012 temperat şi precaut din punctul de vedere al investiţiilor în training, în care recrutarea furnizorului a devenit din ce în ce mai dură, ce anunţă anul 2013? Pe baza experienţei dobândite în piaţa de dezvoltare pentru manageri, compania Exec-Edu a identifi cat cele mai importante tendinţe care se prefigurează în acest an.

Training personalizat

developmentO tendinţă tot mai accentuată, în cazul companiilor care continuă să investească, chiar şi sporadic, în dezvoltarea angajaţilor, este preferinţa acestora pentru programele personalizate, în detrimentul cursurilor open. Din ultimul studiu Exec-Edu, reiese că aproape 70% dintre organizaţii apelează la cursuri personalizate şi doar 30% finanţează participarea angajaţilor la cele open, la care pot veni cursanţi din mai multe organizaţii.

Evident, acest lucru se întâmplă din dorinţa de a obţine cât mai rapid „Return Of Investment”. Atunci când bugetul este limitat, se pune în balanţă interesul de a dezvolta un singur individ, în cazul cursurilor open complexe, de tip MBA sau de certificare într-un anumit domeniu, versus o investiţie similară într-un program personalizat, de una-două zile, la care participă întreaga echipă.

După contractarea trainingului, compania angrenează toată echipa în personalizarea acestuia: oamenii de la HR, experţii, managerul direct al participanţilor, participanţii înşişi. De multe ori, în funcţie de complexitatea şi miza programului, trainerul construieşte suportul de curs împreună cu reprezentanţii clientului, după ce studiază îndeaproape obiectivele acestora şi se familiarizează cu procesele interne ale companiei. De aceea, clientul preferă să construiască o relaţie pe termen lung cu compania de training, care ajunge să îl cunoască în detaliu, ceea ce face ca întregul proces, de la diagnoză la livrare şi follow-up, să fie mult mai performant.

Cursuri ample de certifi care… pe cheltuiala angajatului

Pe de altă parte, tot mai mulţi manageri decid să investească pe cont propriu în programe open. Procentul celor care se autofinanţează la cursurile de certificare Exec-Edu a crescut de la 20% în 2011 la 35% în prezent. În vreme ce trainingul dedicat oferă posibilitatea discuţiilor deschise şi identificării rapide de soluţii în cadrul companiei, în cazul programelor open mai ample, ai avantajul construirii şi exersării în timp a unor competenţe solide. Nici interacţiunea cu alţi participanţi nu este de neglijat. Din discuţiile cu absolvenţii programelor noastre, aceştia apreciază schimbul de opinii cu alţi manageri cu experienţă şi networkingul care, de multe ori, creează relaţii de business şi parteneriate pe termen lung.

Training intern sau training „on the job” – alternative mai puţin costisitoare de învăţare

Pentru dezvoltarea abilităţilor angajaţilor, companiile folosesc în principal activităţile experienţiale „on the job” (rotaţia posturilor şi învăţarea prin activitatea practică desfăşurată la birou). Astfel, conform unui studiu realizat de Exec-Edu, angajaţii companiilor intervievate lucrează în medie până la 17 zile pe an în alte departamente sau pe alte posturi, pentru a acumula experienţă şi noi cunoştinţe. Totodată, din ce în ce mai mult în această perioadă, companiile apelează la training intern (13,4%), în procent aproape egal cu trainingul oferit de furnizori externi (12,7%).

Programe complexe, unitare, care dezvoltă o paletă largă de abilităţi

De multe ori, investiţiile sunt mici, fragmentate, iar proiectele de amploare sunt amânate. Atunci când se decide, totuşi, organizarea unui program complex pentru manageri, se caută furnizori capabili să livreze atât teme „soft” de leadership şi dezvoltare a abilităţilor de management, cât şi „hard”, de strategie, marketing sau finanţe. De cele mai multe ori, se folosesc instrumente de evaluare care permit o diagnoză corectă a individului sau a echipei, atât înaintea programului, cât şi ulterior, pentru a verifica eficienţa sa.

Din experienţa noastră în astfel de proiecte, succesul depinde de o identificare corectă a nevoilor şi aşteptărilor, dar şi de capacitatea trainerilor implicaţi de a colabora pentru a aborda unitar întregul program.

Cursurile de strategie – la mare preţ

Foarte des sunt solicitate cursurile de strategie, în care se pune accentul pe exprimarea şi comunicarea valorii, misiunii şi viziunii companiei şi pe dezvoltarea unei culturi organizaţionale puternice. Preocuparea angajatorilor pentru astfel de programe are în vedere creşterea abilităţii managerilor de mijloc şi de top de a dezvolta strategii viabile şi de a gândi creativ pentru menţinerea avantajului competitiv, în condiţiile unei competiţii din ce în ce mai dure şi a unui mediu economic nefavorabil.

Experienţe inedite de dezvoltare

Se caută programele creative care antrenează participanţii în adevărate experienţe de dezvoltare. Cursurile clasice nu mai sunt apreciate. La mare căutare este orice e nou şi inedit,  indiferent dacă vorbim despre o abordare diferită, un instrument nou de evaluare sau despre un trainer carismatic. Este clar pentru consumatorii de training că un comportament nu se poate schimba decât dacă participanţii îşi asumă schimbarea cu entuziasm. De aceea, valoarea experienţei şi atmosfera din timpul cursului sunt la fel de importante ca transmiterea  conceptelor şi utilitatea lor.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •