80% dintre angajaţi consideră că recunoaşterea meritelor creează un mediu pozitiv de lucru

80% dintre angajaţi consideră că recunoaşterea meritelor creează un mediu pozitiv de lucru

Potrivit studiilor, pe locurile următoare ca efecte ale programelor de merit, se află generarea unei culturi a recunoaşterii (76%), motivarea performanţei înalte şi întărirea comportamentelor dezirabile (75%), precum şi ridicarea moralului angajaţilor (71%).

Toate aceste date au servit drept argument în cadrul unui seminar organizat ieri la sediul Exec-Edu, sub genericul „Cum construim un program de recunoaştere a meritelor?”.

Cea care a susţinut importanţa recunoaşterii meritelor angajaţilor de către organizaţii a fost Mihaela Matei, consultant şi trainer Exec-Edu. Şi din explicaţiile sale, dar şi din descrierile participanţilor s-au desprins câteva idei interesante:

–          companiile care-şi bazează dezvoltarea pe oameni şi pe calitatea lor, creează permanent programe de recunoaştere a meritelor;

–          recunoaşterea pleacă de la valorile organizaţiei, împărtăşite şi trăite de angajaţi;

–          programele trebuie să cuprindă cât mai mulţi dintre angajaţii companiei, minimum 30%.

Dacă totuşi, există companii care nu promovează o cultură de recunoaştere a meritelor angajaților, acestea trebuie să-şi asume consecinţele. Un studiu efectuat în 2012 de către American Psychological Association, pe un eşantion de peste 1.700 de angajaţi, a arătat că mai mult de jumătate dintre respondenți îşi caută noi locuri de  muncă pentru că s-au simţit subapreciaţi şi subevaluaţi.

De aceea, pentru cei prezenţi în sală, Mihaela Matei a subliniat, pe lângă avantajele programelor de recunoaştere, şi cele două atribute obligatorii pe care ar trebui să le aibă în vedere orice angajator în crearea lor: creativitatea şi flexibilitatea.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •