Confidenţialitatea, cea mai preţuită valoare de către angajaţii români

Dorin BodeaAşa reiese din studiul realizat de Dorin Bodea (foto), manager general al companiei Result Development. Cercetarea se referă la valorile angajaţilor români şi a fost realizată în perioada noiembrie 2011 – iulie 2012, analizând răspunsurile a 1481 de participanţi din toată ţara, din mediul urban, peste 90% fiind absolvenţi de studii superioare şi peste 80% având statut de angajaţi.

Potrivit autorului studiului, poziţionarea „confidenţialităţii” pe primul loc derivă din sensul pe care respondenţii i-l atribuie: siguranţă, încredere şi predictibilitate. În ierarhia celor mai dorite valori atribuite sinelui, pe primul loc se situează valorile relaţionale (confidenţialitatea, relaţiile de calitate, colaborarea şi prietenia), ceea ce dezvăluie sensibilitatea sinelui faţă de ceilalţi, faţă de cum este perceput de ei. Persistenţa în muncă şi competenţa (valori de realizare) ocupă doar locul 6 şi, respectiv 8, în totalul celor 40 de valori analizate.

Interesant de observat mai este şi faptul că atunci când îi caracterizează pe ceilalţi, românii pun pe primul loc ca valori puterea şi câştigul financiar. Aceasta denotă că românii se văd pe ei înşişi ca valorizând munca şi relaţionarea, dar îi percep pe ceilalţi ca egocentrici şi interesaţi.

Rezultatele studiului „Valorile angajaţilor români” au fost cuprinse şi interpretate în volumul cu acelaşi titlu, avându-l ca autor pe Dorin Bodea. Noutatea cercetării constă în aceea că au fost analizate valorile centrale, structurale şi ideale ale angajaţilor români şi s-a încercat explicarea surselor motivaţionale şi a modelelor comportamentale pe care acestea le generează. Au fost investigate 40 de valori structurate în următoarele 5 grupe: valori de realizare prin muncă; valori de relaţionare (privind lucrul cu ceilalţi); valori privind evoluţia, progresul; valori personale; valori morale. Metoda de cercetare a constat în evaluarea celor 40 de valori atât la nivelul propriei persoane, cât şi la nivelul celorlaţi români, în general.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •