Ghidul managementului în era digitală

What do the Romanian executives think about digitalization

Mai important decât inovațiile specifice introduse de revoluția digitală este impactul lor cumulat asupra afacerilor și asupra organizațiilor. Nu mai există graniță între lumea pre- și post-digitală.

Cu toate acestea, liderii de top din companii nu se ocupă de digitalizarea organizațiilor, sau cel puțin așa spun unele sondaje. Majoritatea membrilor din zona de management nu au cunoștințele și motivația necesare pentru a conduce o transformare digitală.

Pentru a ajuta conducerea de nivel înalt să recupereze, s-a emis recent un raport ulterior – „Direcționarea digitalizării: orientări pentru consiliile de administrație și executiv” – care prezintă 11 direcții strategice și recomandări (grupate în trei categorii), prezentate mai jos.

Mediul de afaceri

 1. Digitalizarea necesită o înțelegere obiectivă a mediului extern.

Anumite cadre de epocă, cum ar fi „cele cinci forțe” ale lui Michael Porter, vor trebui revizuite, în momentul în care impactul digitalizării înlocuiește rapid barierele fizice tradiționale. 

Organizația

 1. Digitalizarea poate necesita o reformulare a misiunii firmei.

Schimbarea de mediu provocată de mediu digital poate provoca însăși existența companiilor individuale, chiar a industriilor uneori. Consiliile administrative și directorii vor trebui să pună la îndoială toate ipotezele pre-existente despre misiunea și poziționarea companiei, precum și despre durabilitatea modelelor și metodelor de afaceri abordate până în acel moment.

 1. Trebuie să se precizeze în mod clar sensul și impactul digitalizării asupra firmei.

Avantajul digital rezidă în mare măsură în posibilitatea de a personaliza nu numai produsele și serviciile, ci și strategia și structura organizațională. În loc să caute un plan care să-i ghideze prin digitalizare, firmele ar trebui să-și definească propria foaie digitala de parcurs. Liderii pot începe prin dezvoltarea unui dicționar intern, incluzând intrări pentru „digital” și toate cuvintele cheie, termenii și conceptele. Ca orice alt dicționar, va fi nevoie de actualizări frecvente.

 1. În întreaga firmă sunt necesari angajați cu înțelegere și capacități în digitalizare.

Digitalizarea poate implica un număr mare de experți, dar responsabilitatea finală pentru transformarea digitală aparține tuturor funcțiilor unei firme.

 1. Digitalizarea trebuie să fie sprijinită de cultura corporativă a firmei.

Revoluția digitală este și una culturală, nu doar tehnologică. Ca și în cazul oricăror schimbări culturale la scară largă, digitalizarea nu va avea loc decât dacă este condusă de directori executivi, sub conducerea consiliului.

 1. Digitalizarea necesită un nivel mai ridicat de colaborare.

Succesul în afaceri poate fi realizat doar prin colaborări continue și prin conversații continue între acționari, consilieri, directori și angajați. În plus, digitalizarea elimină liniile dintre diferite industrii, sporind importanța colaborării inter-funcționale și externe.

 1. Digitalizarea necesită un angajament sporit față de public.

Cu ajutorul tehnologiei digitale, oricine poate crește cu o viteză năucitoare. La fel de ușor, consumatorii pot distruge această evoluție prin, de exemplu, dezmembrarea unei companii masive cu câte un review negativ. Nu a fost niciodată mai ușoară sau mai esențială co-crearea cu clienții a ideilor sau produselor.

Strategie

 1. Strategia de afaceri în era digitală devine un proces continuu.

Au dispărut zilele când companiile aveau luxul de a gândi în termenii planurilor strategice de cinci ani. Cu tendințele majore de afaceri care se schimbă în mod constant, formularea și execuția strategiei trebuie să se întâmple simultan și, în mod ideal, într-o buclă de feedback fără întreruperi.

 1. Procesul de luare a deciziilor în era digitală este tot mai mult bazat pe date.

Comparativ cu multitudinea de instrumente avansate de predicție și de analiză aflate la dispoziția întreprinderilor de astăzi, rezumatul executiv vechi, care stabilea opțiunile binare, este un instrument primitiv.

 1. Digitalizarea cere ca firmele să intre pe teritorii necunoscute.

Organizațiile vor trebui să lanseze experimente ambițioase și să învețe rapid. La rândul lor, consiliile și directorii trebuie să-și mărească nivelul de confort în ceea ce privește incertitudinea, ambiguitatea și riscul.

 1. Digitalizarea vizează gestionarea continuă a schimbării.

În lumea pre-digitală, un program bun de gestionare a schimbării putea plăti dividende ani de zile, dacă nu chiar zeci de ani. Astăzi crizele și schimbarea sunt procese fără de final. 

Revoluția digitală, la fel ca orice revoluție, poate fi văzută fie ca o catastrofă, fie ca o lume a oportunității. Optimismul este o condiție pentru supraviețuire. Digitalul va forța, fără îndoială, managementul să atingă niveluri fără precedent de inovare, competență, eficacitate, leadership și responsabilitate – cu rezultate pozitive în mod fundamental atât pentru firme, cât și pentru societate.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •