Simpozionul ecoHORNET despre alternativa la criza energetică, în aprilie, la București

În zilele de 4 și 5 aprilie are loc Simpozionul „ecoHORNET în România și Albania” cu tema: Tehnologia ecoHORNET- alternativa la criza energetică şi aplicaţiile ei în dezvoltarea durabilă a comunităţilor.

Simpozionul va avea loc în sala de conferințe a Hotelului Hornet de pe Autostrada A1, București – Pitești, km 13.2, ieșirea Ciorogârla, Str. Italia 4, Chiajna, jud. Ilfov

Subiectul principal al dezbaterilor îl constituie modalitatea de aplicare în economia statului albanez a soluțiilor propuse de inventatorul român cu privire la o nouă abordare în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi urbane, prin conversia biomasei, granulată prin compactare sub formă de peleţi (granule curate, fără miros, nontoxice, nealterabile), în cea mai ieftină și curată energie termică și electrică, utilizând echipamente de înaltă performanţă, licențiate sub marca ecoHORNET, fabricate în România de S.C. Ecohornet S.R.L.

O delegaţie guvernamentală albaneză, însoţită de specialiști din mediul academic, oameni de afaceri şi jurnalişti va efectua în perioada 03-06 aprilie 2014 o vizită de lucru în România, la invitația domnului Iuliean Horneţ, președintele Asociației Cluster MedGreen, om de afaceri român și inventatorul tehnologiei de ardere prin incinerare a biomasei, ecoHORNET.

Cu prilejul vizitei distinșilor oaspeți, se organizează o dezbatere cu participarea membrilor Asociației Cluster Medgreen, specializată în furnizarea de produse și servicii în domeniul ecotehnologiilor și surselor alternative de energie.

Invitații au posibilitatea să viziteze unitatea unde se produc echipamentele ecoHORNET, dar și alte locuri din România, sere, hoteluri, blocuri de apartamente, hale de producție, uscătoare de cereale, locuințe individuale, unde aerul cald, agentul termic, încălzirea prin radiații, apa caldă sunt asigurate cu echipamentele ecoHORNETcu peleți.

Tehnologia românească ecoHORNETa stârnit interesul mai multor state, deoarece permite elaborarea şi aplicarea de strategii de independenţă energetică a comunităţilor, crearea de locuri de muncă, reducerea poluării în ritm accelerat, precum şi diminuarea până la eliminare a utilizării combustibililor fosili. Aceasta scuteşte generaţiile viitoare de griji şi costuri suplimentare pentru diminuarea poluării.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •