Urban Steps | Powered by MOLOTOW

Urban Steps | Powered by MOLOTOW

Institutul Prezentului și Muzeul Național de Artă al României deschid expoziția „24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971”. Acesta este primul eveniment dintr-un ciclu conceput de Institutul Prezentului și dedicat artei vizuale și performative a anilor 1960 și 1970 în România.

Propunând un nou format de lucru, cel al expoziției-dosar, „24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971” pornește de la o cercetare realizată în arhivele Demarco de la Edinburgh ce revelează, retrospectiv, prezența în câmpul local al artei a unor narațiuni uitate, a altora incomplete sau imposibil de reconfigurat în desfășurarea lor temporală.

Aceste narațiuni au totuși capacitatea de a evoca existența unor discontinuități în structura aparent omogenă a peisajului cultural al vremii, a unor zone de contact transnațional și de transfer nu doar cu spațiul occidental, ci și cu cel al altor lumi socialiste.

Pornind de la interesul manifestat de promotorul scoțian Richard Demarco pentru stabilirea unui dialog cu scenele artistice din Europa de Est, început prin deschiderea în octombrie 1967, la Galeria Demarco, a primei expoziții dedicate artei din regiune, „16 pictori polonezi”, și, în mod particular, cu România, odată cu prima sa vizită în septembrie 1968, expoziția se oprește asupra unui moment la care istoria părea să-și schimbe cursul și care, în mod neașteptat, localizează, în plan regional și internațional, experiențele neo-avangardei artistice din România la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970.

Reperele sunt date de itinerarea expoziției „4 artiști români” (Ion Bitzan, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Paul Neagu) în 1969 de la Bauzentrum Hamburg la Galeria Demarco și de organizarea, în cadrul Festivalului de la Edinburgh din 1971, a expoziției „Romanian Art Today”, concepută în asociere cu evenimente dedicate celor mai noi explorări în teatrul, poezia și dansul contemporan românesc.

Urban Steps | Powered by MOLOTOW

Istoria scurtă, dar intensă, a conexiunilor dintre arta românească și Galeria Richard Demarco proiectează, într-o analiză mai amplă asupra fenomenului artistic local, o seamă de căutări, interese și de posibilități apărute în plan instituțional în acei ani, ca urmare a schimbărilor de direcție în politica externă a României și care inevitabil modelează agenda publică în plan cultural.

Deopotrivă, această microistorie surprinde schimbările de paradigmă în artele vizuale și performative după 1965, tendințele de autonomizare și individualizare a gestului artistic prin configurarea unor atitudini antiformaliste, autoreflexive și, în aceeași măsură, deschide o discuție care vizează raporturile dezvoltate în plan local între noile practici artistice și arta socialistă (oficială) a vremii. Nu în ultimul rând, deconstrucția diferitelor frecvențe ale acestui schimb cultural subliniază importanța sa în situarea artei românești a perioadei în relație directă cu manifestări similare în plan regional și internațional.

Inspirată de titlul poemului „24 de argumente” (1984) semnat de artistul Paul Neagu, expoziția invită la o lectură multiplă a experiențelor, tempourilor și a finelor țesături împletite între narațiunile instituționale și cele individuale, între condițiile locale și dialogurile globale, pornind de la o serie de lucrări concepute în această perioadă de artiștii prezentați în expoziție. Astfel, „24 de argumente.

Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971” oferă posibilitatea de a revizita traiectoriile individuale ale artiștilor, de a urmări diversitatea de medii abordate și de a înțelege semnificațiile acestui moment în istoria artei locale, stabilind un traseu nonliniar, transversal, între diferitele constelații ale expoziției.

Dincolo de varietatea mediilor, a tradițiilor și a reperelor care au modelat arta acestor personalități, a conexiunilor incidentale care s-au produs ca urmare a vizitei lui Demarco în România, expoziția de față nu se oprește asupra legăturilor și traseelor biografice, ci mai degrabă cercetează existența unui spirit comun care a definit această generație de artiști.

„24 de argumente” include și un eveniment performativ, bazat pe o reinterpretare a piesei „Geneză” a coregrafei Miriam Răducanu, realizată de artista Mădălina Dan special pentru expoziție. Parte a programului „Nocturnelor” cu care s-a făcut cunoscută Miriam Răducanu la finalul anilor 1960, piesa a fost prezentată în cadrul expoziției „Romanian Art Today” de la Edinburgh, în 1971, pe muzică de Anatol Vieru.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •