Schema de ajutor de stat pentru susținerea IMM-urilor în contextul pandemiei COVID-19

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea IMM-urilor in contextul pandemiei COVID-19

Guvernul a finalizat și adoptat o schemă de ajutor de stat pentru susținerea IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia globală de COVID-19.

Cu un buget de 781 milioane lei, schema de ajutor de stat propune măsuri de garantare a creditelor și de subvenționare a dobânzilor, precum și a comisioanelor aferente, destinate IMM-urilor. Ajutoarele de stat menționate au fost introduse prin OUG nr. 42/2020 din 4 aprilie 2020 și urmează să fie acordate după autorizarea schemei de către Comisia Europeană.

Garanții guvernamentale pentru creditele accesate de IMM-uri

În cadrul acestui program, Guvernul va garanta maxim 80% din valoarea finanțată pentru creditele pentru investiții și cele destinate capitalului de lucru accesate de IMM-uri. Plafonul general pentru garanția oferită de stat unui beneficiar nu poate depăși o valoare finanțată cumulată de 10 milioane lei. De asemenea, valoarea maximă finanțată pentru creditele pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5 milioane lei, iar pentru creditele de investiții este de 10 milioane lei.    

Citește și: Opțiuni aflate la îndemâna angajatorilor în contextul COVID-19

În cazul creditelor pentru finanțarea capitalului de lucru destinate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, garanția acordată de stat este de maxim 90%, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maxim 1 milion lei pentru întreprinderile mici.

Schema de ajutor de stat prevede și un plafon special, reprezentat de valoarea cea mai mare dintre următoarele sume:

  • dublul cheltuielilor salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii, înregistrate la nivelul anului 2019. Pentru companiile înființate ulterior datei de 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau
  • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pentru anul 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente; sau
  • o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități pentru următoarele 18 luni, atât pentru acoperirea costurilor cu capital de lucru, cât şi pentru acoperirea costurilor cu investiții.

Întreprinderile pot accesa mai multe credite sau linii de credite în cadrul acestui program, însă valoarea lor cumulată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare, trebuie să respecte plafoanele menționate.

Citește și: Deloitte: Piețele financiare, imposibil de previzionat! Încrederea, un indicator important în acest moment

Granturi pentru subvenționarea dobânzilor, comisioanelor de risc și de administrare

Guvernul va subvenționa în totalitate atât dobânda pentru creditele garantate, cât și valoarea comisioanelor de risc și de administrare aferente, în limita a 800.000 Euro per companie.

În cazul companiilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, acest grant nu va depăși 120.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile active în domeniul producțieiprimare de produse agricole.

Durata schemei de ajutor de stat

Perioada de selectare a beneficiarilor şi de emitere a scrisorilor de garanție/ acordurilor de finanțare se întinde până la data de 31 decembrie 2020, iar perioada de acoperire prin grant a dobânzilor și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate în cadrul schemei de ajutor de stat până la 31 decembrie 2020.

Grantul pentru dobânzi poate fi extins și pentru următorii 2 ani, în măsura în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020.

Citește și: Efectele coronavirusului. Peste 70% dintre companii nu au o strategie pentru astfel de situații

  •  
  •  
  •  
  •  
  •