Agribusiness-urile înfloresc după primul val de criză

Numărul afacerilor în agricultură a avut una dintre cele mai ridicate rate de creștere, cu peste 20.700 de noi entitați înființate în anul 2012, conform raportului privind sectorul IMM din România, ediția 2013,  realizat de către Fundația Post-Privatizare.

Cifra reprezintă 16.5% din numărul total de firme apărute, clasând sectorul pe locul al doilea după comerț.

Agricultura a cunoscut o dinamică pozitivă în ultimii ani, crescând ca importanță pentru întreprinderile mici și mijlocii. Microîntreprinderile și întreprinderile mici au contribuit semnificativ la creșterea totală de 2.9% înregistrată pentru perioada 2010-2011.

Pe fondul creșterii numărului de întreprinderi, a crescut numărul de angajați în 2011, înregistrând un plus de 2.4% față de anul precedent.

Întreprinderile din Agricultură se configurează ca un segment stabil sub toți indicatorii, chiar dacă la valori mici față de potențial, fiind singurele firme cu tendințe de evoluție constant pozitivă pe termen mediu.

Resursele naturale și inițiativele de finanțare de la bugetul de stat contribuie la atractivitatea sectorului. Pentru acesta, rata de absorbție a fondurile europene este de 50%, aproximativ de trei ori mai mare decât media națională.

În pofida creșterii vizibile pe parcursul crizei, ponderea cifrei de afaceri pentru sectorul agricol reprezintă doar o fracțiune din volumul total, însumând 3.7%.

De asemenea, în ceea ce privește aportul la crearea locurilor de muncă, IMM-urile din agricultură angajează cei mai puțini salariați dintre principalele sectoare de activitate, cu doar 3.3%.

Contribuția acestora, însă, înregistrează cifre promițătoare. Profitabilitatea unui angajat din acest domeniu este dublă față de media națională, cu o valoare de peste 25.000 de lei.

Rezultatele sectorului exemplifică potențialul neexploatat, care ar putea beneficia, în prima instanța, de fonduri suplimentare pentru dezvoltare, care vor fi disponibile în perioada de programare 2014-2020. Raportul Fundației Post-Privatizare a precedat raportul Comisiei prezidențiale pentru agricultură lansat la 1 iulie 2013 și este disponibil aici.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •