6 proiecte finanțate prin fonduri norvegiene luptă pentru combaterea sărăciei

6 proiecte finanțate prin fonduri norvegiene luptă pentru combaterea sărăciei

Programul RO25 ”Combaterea Sărăciei”, susținut prin fonduri norvegiene de până la 20 milioane de euro, a marchat ieri, 20 aprilie, peste un an de la demararea proiectelor finațate. Cele șase proiecte urmăresc să ajute o serie de comunități aflate la limita sărăciei, prin încurajarea educației timpurii a copiilor cu vulnerabilități sociale, prevenirea abandonului școlar, sprijinirea antreprenoriatului social, asistența juridică și medicală, locuințe sociale, centre comunitare și furnizarea de pachete de servicii sociale, precum și alte tipuri de activități similare menite să contribuie la reducerea discrepanțelor sociale.

Conferința ce a avut loc ieri a adus în prim plan, prin mărturiile beneficiarilor direcți sau ale echipelor de proiect, impactul produs prin proiectele finațate, atât la nivel micro (familie, școala), cât și la macro (comunitate, regiune). Invitații de onoare au fost Excelența Sa, Ambasadorul Regatului Norvegiei la București, Tove Bruvik Westberg, un ambasador nu doar al țării sale, dar și al poiectelor finanțate din fonduri norvegiene, Suzy Yoon, reprezentant al Băncii Mondiale în Europa și Asia, Sandie Blanchet reprezentant al UNICEF în România. Fiecare dintre aceștia și-au declarat sprijinul pentru acest demers necesar.

Promotorii celor șase proiecte, instituții de prestigiu, organizații nonguvernamentale implicate în proiect și autorități naționale: UNICEF România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Roma Educational Fund România, Armata Salvării România, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale și Primăria orașului Oslo, au prezentat poveștile comunităților implicate în aceste proiecte.

Conferința a fost precedată de o vizită în cadrul a două comunități care primesc sprijin norvegian.

–          Magazinul social SALVATtex (din București, Calea Victoriei, nr. 26) și linia de sortare a produselor second-hand distribuite în magazin (aflată în Ploiești) prin proiectul Armatei Salvării România oferă locuri de muncă persoanelor aflate la limita sărăciei din cadrul comunităților deservite de centrele comunitare. Veniturile provenite din vânzari se reintorc în proiectele sociale desfășurate (servicii medicale mobile, program de afterschool, consiliere). (http://armatasalvarii.ro/social/portfolio1/salvattex/)

–          Grădinița din Căzănești este una dintre cele 14 grădinițe (din 11 localități, din 6 județe) implicate în proiectul “Pe locuri, fiți gata, start!”, dezvoltat de Roma Education Fund România. Accentul este pus pe educația timpurie a copiilor romi, crescând astfel șansele acestora de a-și continua educația, de a diminua abandonul școlar și de a întrerupe ciclul excluziunii sociale. (http://readysetgo.ro/)

Celelalte patru proiecte finanțate:

–          Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, prin proiectul său, Pata-Cluj, urmărește reintegrarea socială și construirea de locuințe pentru 300 de familii din comunitatea marginalizată de romi care locuiește pe groapa de gunoi a orașului Cluj-Napoca, Pata-Rât.  Cele 18 hectare pe care se află groapa de gunoi din Pata-Rât au devenit casă pentru aceste 300 de familii rome ce au fost evacuate din Cluj în 2010. (http://www.patacluj.ro/welcome/)

–          UNICEF a dezvoltat alături de autoritățile locale un proiect pilot în Bacău – Pachetul Minim de Servicii pe care aceștia îl acordă copiilor săraci din Bacău a fost recent  inclus și în Pachetul Anti-Sărăcie al guvernului Cioloș. În Bacău, UNICEF, împreună cu profesioniști comunitari- asistenți sociali, mediatori școlari, asistenți medicali- identifică, asistă și monitorizează copiii aflați la limita sărăciei și prin intermediul pachetului lor de servicii integrate, urmăresc să asiste peste 54,000 de copii și pe familiile acestora.(http://unicef.ro/serviciicomunitarepentrucopii/)

Citeşte şi Fondurile europene și ajutoarele de stat, pentru intervalul 2014-2020

–          Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, prin rețeaua sa de parteneri locali în peste 3,000 de localități din țară, monitorizează situația comunităților rome din țară, provocările cu care se confruntă, creînd analize inovatoare ale nevoilor acestora. Comunități rome unde școala este la mai mult de 30 de minute de mers pe jos fașă de comunitate, comunități rome cu sau fără acces la electricitate, sau expuse unor riscuri de mediu cunoscute, existența sau lipsa asistenților medicali comunitari în comunitățile rome – sunt genul de informații pe care Institutul le poate furniza celor ce creează politici, programe sau proiecte ce vizează populația romă. (http://www.ispmn.gov.ro/page/socioromap)

–          Primăria orașului Oslo oferă asistență pentru rezolvarea celor mai frecvent întâlnite probleme în lucrul cu comunitățile sărace din Timișoara și Craiova printr-un transfer de know-how. Toate informațiile culese în cadrul acestui proiect vor fi folosite pentru generarea unor intervenții special croite nevoilor acestor comunități. (https://www.facebook.com/romaniaoslo/)

Managementul Programului este asigurat de Oficiul Mecanismului Financiar de la Bruxelles, în parteneriat cu Deloitte Consultanță în calitate de Operator de Fond.

Prin intermediul granturilor norvegiene și a fondurilor SEE, Norvegia contribuie la diminuarea discrepanțelor sociale și economice și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările europene beneficiare. Norvegia cooperează cu Uniunea Europeană prin intermediul Acordului privind Spațiul Economic European (SEE).

În perioada 2009-2014, Norvegia a contribuit cu 1.75 mld. Euro. Granturile fiind disponibile pentru ONG-uri, instituții de cercetare și academic, cât si pentru sectoarele publice și private din 16 state membre UE. Proiectele vor putea fi implementare până în 2016-2017. Pentru România, se traduce în 404.4 milioane de euro primite sub forma granturilor norvegiene și a fondurilor SEE.Domeniile vizate sunt protecția mediului, schimbările climatice, cercetarea și bursele de studiu, sănătatea și protecția copiilor, egalitatea sexelor, justiția și moștenirea culturală.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •