Procesul-verbal emis de Direcția Antifraudă, greu contestabil de către firme

Modul în care este reglementat, în prezent, procesul-verbal emis în urmă unui control al Direcției Antifraudă, face destul de complicată constestarea lui de către firmele care vor să se apăre în față eventualelor abuzuri sau greșeli comise de Fisc.

Deși ar trebui să fie doar un document de constatare a unei situații fiscale, există și cazuri în care procesul-verbal emis de Direcția Antifraudă ajunge să impună anumite măsuri asiguratorii, împotriva cărora firmele nu au căi de atac, din moment ce Fiscul consideră că procesul verbal nu este un act administrativ, deci nu poate fi contestat.

Cum este definit actul administrativ fiscal în legislație

Potrivit dispozițiilor art. 2 lit. c) din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată în 2014, actul administrativ reprezintă actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.

Actul administrativ fiscal este, potrivit art. 41 din Codul de Procedură Fiscală, actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale. Totodată, art. 85 din Codul de Procedură Fiscală reglementează actele juridice prin care se stabilesc obligațiile fiscale, respectiv declarația fiscală și decizia emisă de organul fiscal.

Alte acte administrative fiscale cunoscute sunt: declarația de înregistrare fiscală, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, decizia de măsuri, decizia de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA, etc. Așadar, printre acestea nu se regăsește și procesul verbal de control emis de Direcția Antifraudă.

Ce spun avocații despre procesul-verbal

Avocații de la Niculeasa Litigators Tax & Regulatory consideră că procesul verbal de control emis de DAF este un act administrativ fiscal, ce poate fi contestat în temeiul Codului de procedura fiscală.

„Chiar și în situația în care el nu este considerat un act administrativ-fiscal, prin efectele produse, se poate încadra în categoria mai generală a actelor administrative ce pot fi atacate în temeiul Legii 554/2004. Din păcate, în practică, în acțiunile ce vizează în mod direct procesele verbale emise de Garda Financiară sau Antifraudă, instanțele admit excepția inadmisibilității considerând, în concordanță cu ANAF, că procesul verbal nu este nici act administrativ fiscal, nici act administrativ” a explicat George Trantea, avocat în cadrul casei de avocatură Niculeasa, pentru avocatnet.ro.

Recent, avocații de la Niculeasa Litigators Tax & Regulatory au obținut în față Judecătoriei Timișoara, în legătură cu un proces-verbal emis de Direcția Antifraudă, recunoașterea caracterului de act premergător emiterii unui act administrativ fiscal ce se contestă în contestația la executare.

(Foto: pixabay.com)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •