Prima asociație a Operatorilor Economici Autorizați din România

Prima asociație a Operatorilor Economici Autorizați din România

Doi profesioniști români în domeniul vamal, Mihai Petre și Marius Gaiță au înființat AEO Forum, prima asociație a companiilor certificate AEO (Operator Economic Autorizat). Scopul organizației este de a îmbunătăți legislația și practica vamală din România prin crearea unui context favorabil între societățile certificate și autoritățile vamale.

Cadrul în care a fost înființată asociația AEO Forum este oferit de mediul dinamic al lanțului de aprovizionare și de legile vamale, ce devin un element vital în reglementarea standardelor de calitate. Astfel, dat fiind volumul și frecvența transporturilor internaționale condiționate de o plasare temporală cât mai eficientă, s-a resimțit nevoia unui parteneriat între autoritățile vamale și companiile de profil.

Printre beneficiile oferite de AEO amintim: neplata TVA la import, scutirea de la garantarea TVA pentru importuri urmate de livrări intracomunitare, reducerea nivelului garanției și/sau dispensa de la garantare, efectuarea de operațiuni de import și export în afara orelor de program ale birourilor vamale și prioritate pentru transporturi. Cei doi fondatori, Marius Gaiță și Mihai Petre au adus completări:

„Beneficiul acestui tip de abordare se va vedea în reducerea timpilor de staționare, scăderea costurilor de transport și în facilitarea schimburilor comerciale, elemente care consolidează economia mondială și activitățile logistice, determinând creșterea eficienței autorităților vamale în activitățile de prevenire și stopare a transporturilor cu risc crescut”, potrivit lui Marius Gaiță, profesionist în planificarea operațiunilor vamale și logistice.

„Supravegherea pe orizontală a operațiunilor vamale cu ajutorul societăților certificate AEO va crește exponențial eficiența autorităților vamale. În al doilea rând, va stimula conformarea voluntară în rândul agenților economici pentru care păstrarea statutului AEO este esențială”, potrivit lui Mihai Petre, consultant pe probleme vamale si accize.

O autorizare AEO se bazează pe aceleași principii ca și alte standarde internaționale și poate fi acordată dacă societatea respectivă adoptă standarde interne de asigurare a calității.  Un operator care solicită și depune eforturi pentru a obține statutul de AEO ar trebui să identifice și să evalueze orice posibile riscuri legate de activitățile sale profesionale, care să includă riscurile legate de domeniul vamal și/sau riscurile de siguranță și securitate și să ia măsuri pentru a reduce riscurile identificate prin punerea în aplicare a unor proceduri și practici interne, precum și măsuri de control adecvate.

Pe viitor, AEO Forum va ajuta la alinierea României la standarde europene și va veni în întâmpinarea agenților cu propunerea unui prim parteneriat oferit sub emblema membership-ului.

Citeşte şi Directorul financiar şi legislaţia vamală – cinci dovezi ale unui mariaj reuşit

  •  
  •  
  •  
  •  
  •