Expoziție de fotografie „Principalele Ecosisteme ale României și bunurile pe care ni le oferă”

Expoziție de fotografie „Principalele Ecosisteme ale României și bunurile pe care ni le oferă"

Imaginile realizate de către fotograful Dan Dinu fac parte dintr-un proiect implementat la nivel național, „Demonstrarea și promovarea valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional în România”, de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în parteneriat cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii, WWF-România şi Agenţia Spaţială Română cu sprijin financiar din partea granturilor SEE 2009-2014, în cadrul programului RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” (pentru care Ministerul Mediului este Operator de Program).

Natura oferă oamenilor numeroase beneficii. Cele cu care noi suntem cei mai familiarizați sunt serviciile de furnizare, care sunt servicii tangibile, cum ar fi culturile care cresc din solul ferti, laptele proaspăt muls, plantele medicinale, apa de izvor sau lemnul. Dar natura ne oferă mult mai multe beneficii, multe dintre ele fiind intangibile, cum este răcoarea atunci când intrăm în pădure într-o zi toridă de vară, la aerul curat, la rădăcinile adânci ale brazilor care fixează solul; acestea se numesc servicii de reglare și mentenanță. Mai este o categorie de servicii, serviciile culturale; de ele beneficiem atunci când ieșim în natură pentru a-i fotografia frumusețea, pentru a face sport, pentru a ne depăși limitele sau, pur și simplu, pentru a ne relaxa.

Că vorbim despre hrană, calitatea aerului sau a apei, protecția în fața evenimentelor extreme sau frumusețea și liniștea pe care natura ni le oferă doar prin simplul fapt că există, toate acestea sunt doar câteva exemple despre ce înseamnă serviciile oferite de mediul care ne înconjoară. Modul în care gestionăm activitățile noastre zilnice și în care factorii de decizie acționează au un rol esențial în asigurarea integrității naturii și, implicit, a bunăstării noastre pe termen mediu și lung.

Natura în deciziile publice

Obiectivul Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020, adoptată în 2011, este „Stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice din UE până în 2020 și refacerea acestora, pe cât posibil, odată cu sporirea contribuției UE la combaterea pierderii biodiversității pe plan mondial.” În acest context, România se aliniază acestui obiectiv implementând la nivel național procesul MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) prin care ecosistemele și serviciile acestora sunt cartate și evaluate la nivel național.

În cadrul proiectului „Demonstrarea și promovarea valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional în România” principalul rezultat este implementarea procesului MAES. Informațiile obținute pot avea o valoare ridicată în acțiunile de adaptare la schimbările climatice (protecția împotriva inundațiilor sau prevenirea incendiilor forestiere), în politicile regionale (planificare urbană și crearea infrastructurii verzi), în politica privind apa (asigurarea aprovizionării cu apă, pescuitul sportiv, turismul și conservarea naturii), în protecția costieră și în multe alte sectoare, cum ar fi agricultura, silvicultura, energia regenerabilă, acvacultura sau planificarea regională. Astfel, rezultatele vor fi disponibile factorilor instituționali sau privați relevanți în vederea unei dezvoltări durabile, având la bază date cuprinzătoare și de încredere despre starea biodiversității, ecosistemelor și a serviciilor ecosistemice, precum și capacitatea de a monitoriza schimbarea acestora.

Astfel, o mai bună înțelegere a naturii, deci a ecosistemelor și a serviciilor oferite de acestea, este esențială în procesul de luare a deciziilor și în elaborarea politicilor publice sectoriale ce urmăresc dezvoltarea durabilă în limitele oferite de natură.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •