Profiturile IMM-urilor scad, cele ale multinaţionalelor cresc

Profiturile IMM-urilor scad, cele ale multinationalelor cresc

Chiar dacă le-au crescut costurile cu forţa de muncă şi nivelul cheltuielilor, companiile din România nu au văzut un impact semnificativ la nivelul profiturilor, nivelul cheltuielilor fiind contrabalansat de creşterea cifrei de afaceri, arată Sondajul privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România, realizat de BNR pe baza răspunsurilor companiilor. La nivel de IMM s-a constat o scădere a profitului net cu circa 1%, în timp ce în zona corporate se constată o majorare a profiturilor în perioada aprilie 2018 – martie 2019.

Sondajul BNR arată că, în ciuda unei evoluţii relativ constante, marcată de creşterea costurilor de producţie şi a celor cu forţa de muncă, evoluţia profiturilor diferă în funcţie de mărimea companiei implicată în sondaj. Astfel, proporția întreprinderilor care consideră că profitul și marja profitului au scăzut s-a majorat cu câte 1 punct procentual, ajungând la 39 la sută, respectiv 38 la sută din totalul companiilor chestionate în exercițiul curent.

Pe zona corporate însă, corporațiile au consemnat majoritar (38 la sută) o apreciere a profitului în perioada aprilie 2018 – martie 2019, comparativ cu exercițiul precedent, când cele mai multe dintre acestea indicau o scădere a profitului net. De asemenea, marja profitului este percepută în creștere pentru un număr mai mare de companii mari în exercițiul curent comparativ cu anul anterior (30 la sută, față de 25 la sută).

Spre deosebire de IMM, care indică majoritar o evoluție constantă a cifrei de afaceri, corporațiile semnalează o apreciere a acestui indicator într-o măsură mai mare comparativ cu exercițiul precedent. Indicatorii financiari în cazul importatorilor și exportatorilor au consemnat o evoluție ușor diferită relativ la ansamblul companiilor, în sensul raportării unei scăderi a marjei profitului și a unei ponderi mai ridicate a firmelor care consideră în creștere cheltuielile cu forța de muncă, costul creditului și alte costuri.

Companiile din agricultură au raportat într-o pondere mai ridicată creșterea cheltuielilor de finanțare și a altor costuri, dar și o majorare a profitului și a marjei de profit. În cazul companiilor din sectorul construcții și imobiliare, indicatorul costuri de producție a crescut de la 32 la sută la 45 la sută, comparativ cu sondajul precedent.

Tensionarea pieței muncii afectează în special corporațiile. Acestea consideră în proporție de 63 la sută că disponibilitatea forței de muncă este o problemă semnificativă în desfășurarea activității (pe locul doi, după impredictibilitatea mediului fiscal), spre deosebire de IMM, în cazul cărora 43 la sută dintre firme au indicat acest factor ca fiind presant. Mai mult, constrângerile ridicate induse de costurile salariale par să fie percepute mai accentuat de companiile mari în comparație cu IMM.

Implementarea de reforme structurale, care să atenueze vulnerabilitățile din bilanțul firmelor și să îmbunătățească disciplina la plată în economie, poate contribui la creșterea gradului de bancarizare al companiilor nefinanciare din România, concluzionează raportul BNR.

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •