Ultimele noutăți fiscale și legislative din context național și european în 2019, dezbătute la Tax & Finance Forum, București

Marți, 28 mai a avut loc Tax & Finance Forum, București, un eveniment dedicat domeniului legislativ-fiscal, care a strâns peste 150 de participanți. Am discutat alături de invitații noștri ultimele noutăți legate de modificările fiscale, am analizat tendințe și politici fiscale la nivel internațional, precum și armonizarea legislației românești la contextul european, principalele aspecte privind impozitele directe și impozitele indirecte, modificări și reglementări ale Codului Fiscal și de Procedură Fiscală.

Prima zi a conferinței a vizat trei sesiuni de discuții, iar prima dezbatere a abordat evoluțiile recente în fiscalitatea internațională – ATAD, MLI, CC(C)TB, ce presupune întocmirea dosarelor prețurilor de transfer, ce prevede Directiva 2006/112/CE în prezen și viitor, dar și aspecte ce vizează procedura de regularizare a obligațiilor fiscale.

Andra Cașu – Tax Associate Partner, EY Romania a abordat evoluțiile recente în fiscalitatea internațională – ATAD, MLI, CC(C)TB:  ’ATAD face parte dintr-un pachet al Comisiei Europene  de măsuri împotriva evitării obligațiilor fiscale, iar scopurile adoptării acestei măsuri este combaterea practicilor transfrontaliere de evitare a obligațiilor fiscal și oferirea unui cadru comun la nivelul UE pentru punerea în aplicare a rezultatelor proiectului OCDE/G20 împotriva erodării bazei impozabile și transferului profiturilor (BEPS).’ În ceea ce privește MLI, Anca afirmă că ‘MLI reprezintă un instrument multilateral dezvoltat și negociat într-un grup ad-hoc (de peste 100 țări) constituit la nivelul OCDE ca urmare a planului de acțiune de abordare a BEPS (acțiunea nr. 15 din planul BEPS se refera la MLI).’ Despre proiectul CC(C)TB, AndraCașu susține că ‘acesta este împărțit în 2 propuneri separate de Directive (CCTB și CCCTB), a căror implementare se dorește a fi făcută în 2 etape succesive:

 • Directiva privind baza de impozitare comună (CCTB), urmată de
 • Directiva privind consolidarea transfrontalieră a rezultatelor fiscale în rândul membrilor aceluiași grup (CCCTB)

În continuare, Mitel Spătaru – Tax Partner, FiNEXPERT a vorbit despre noutățile cu privire la procedura de regularizare a obligațiilor fiscale, care se aplică în oricare dintre situațiileîn care se reconsideră/ reîncadrează forma unei activități, indiferent dacă se realizează translatarea obligațiilor fiscale; în situații în care are loc de la o persoană fizică/juridică la altă persoană fizică/juridică. Există și următoarele excepții: în cazul impozitului pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, activitățile  sunt încadrate ca activități independente voluntar de către contribuabil și se aplică în relația cu o persoană juridică.’

Cea de-a doua sesiune a discuțiilor în cadrul conferinței au început alături de Alina Andrei – Partener, CABOT TRANSFER PRICING, care a abordat contextual prețurilor de transfer în context european: ‘Taxarea companiilor „digitale” – tot mai multe voci din Uniunea Europeană propun taxarea acestora în funcție de locul unde sunt obținute veniturile (una dintre acțiunile BEPS), ceea ce va conduce la o reorganizare a fluxurilor de servicii intra-grup.’ Alina a menționat de asemenea, ce prevede și presupune operațiunea Iceberg și contextul european / global al prețurilor de transfer, care sunt societățile cu risc de verificare în ceea ce privește prețurile de transfer, care sunt punctele contestate de inspectori în cadrul inspecțiilor fiscale, abordările acceptate de inspectori în cadrul inspecțiilor fiscale, precum și argumentele care pot fi folosite de contribuabili în instanță.

Alături de Irena Ratcov – Senior Manager, Impozite Indirecte, CROMWELL EVAN GLOBAL, am discutat despre implicațiile Brexit, punctând aspectele vamale, achizițiile și livrările intracomunitare, înregistrarea în scopuri de TVA, reguli de utilizare și exploatare efectivă, deducerea TVA, rambursare TVA (Directiva 13) și impozitarea directă. ‚Marea Britanie reprezintă pentru Romania al 6-lea partener între statele membre UE în ceea ce privește comerțul total de bunuri, iar la export, Marea Britanie este a 5-a țară între piețele de destinație a exporturilor românești. Către UK exportăm mașini, aparate, echipamente electrice, vehicule, aeronave, materiale textile și îmbrăcăminte, materiale plastice, metale comune, produse alimentare. De aceea, trebuie să fim atenți la toate aspectele cu impact pentru ceea ce ar putea urma: devalorizarea lirei, recesiune economică, fluctuații de schimb valutar. De asemenea, ne îndreptăm atenția și către reevaluarea lanțurilor de aprovizionare și a bunurilor pentru bunurile exportate, precum și către înregistrarea pentru procedurile vamale.’

A treia dezbatere și ultima din cadrul conferinței Tax & Finance, București a început alături de Carmen Dan – Manager – Environmental Consultancy Services, PwC Romania a abordat subiectul contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Aceasta a amintit obligațiile operatorilor economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate : La introducerea pe piața națională a unui bun, operatorii economici sunt obligaţi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative și să dețină informaţii, distinct pentru fiecare tip de material.’ În ceea ce privește reciclarea deșeurilor de ambalaje, operatorii economici care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare prin contract încheiat cu OTR, sunt obligați să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care a predat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale potrivit contractului încheiat. De asemenea, aceștia sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, cantităţile de ambalaje totale şi pe fiecare tip de material pentru care a predat responsabilitatea cantităţile de deşeuri de ambalaje totale şi din fiecare tip de material declarate de OTR ca valorificate. Și tot lunar, să obţină de la OTR, pentru fiecare tip de material, situaţia cantităţilor de deşeuri.’, spune Carmen.

În încheierea primei zile de conferință, Emanuel Băncilă – Partner, Litigii și dispute fiscale, EY România a vorbit despre modificarea regulilor de procedură fiscală. ‘Modificările propuse la Codul de Procedură Fiscală vizează decizia de soluționare a contestației fiscale, care va putea fi revocată la cererea contribuabilului / plătitorului, în următoarele situații:

 • Dacă -au omis dispoziții legale relevante care ar fi schimbat fundamental soluția
 • Dacă Comisia Fiscală Centrală oferă o interpretare ulterioara diferită a dispozițiilor legale incidente speței
 • Dacă practica diferită a ÎCCJ raportat la soluția contestației
 • Dacă hotărâre CJUE care este contrară deciziei de soluționare a contestației

Astfel, revocarea poate fi solicitată până la pronunțarea instanței de fond și un an de la rămânerea definitivă a soluției în sistemul căilor administrative de atac.’

Conferința a continuat a doua zi cu patru seminarii tematice, ce au abordat cele mai de interes subiecte de fiscalitate pentru mediul de afaceri.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •