Modalităţi de finanţare oferite de UE pentru eficiența energetică a clădirilor

Modalităţi de finanţare oferite de UE pentru eficiența energetică a clădirilor

În calitate de contributor semnificativ la consumul de energie (40% din consumul final de energie), precum şi responsabil direct pentru o cantitate semnificativă a emisiilor de CO2 (36% din emisiile de CO2), sectorul construcţiilor este supus unor diverse politici, strategii şi decizii pe termen lung în scopul de a i se reduce impactul.

Potenţialul de reducere este imens, în special prin măsuri de creştere a eficienţei energetice şi a producţiei de energie din surse regenerabile, fără a menţiona aspectele ce ţin de încălzirea globală. O reducere semnificativă a costurilor de întreţinere este obţinută, în principal, prin reducerea consumului de energie.

Instituţiile internaţionale recomandă, în plus faţă de utilizarea pe scară largă a noilor soluţii tehnologice de economisire a energiei, adoptarea unor politici adecvate privind standardele în construcţii, de stabilire a preţurilor energiei electrice şi stimulente financiare. Acestea sunt, de asemenea, necesare pentru a încuraja reducerea consumului de energie.

Romanian Association of Building Owners (RABO) este prima organizaţie care reuneşte unii dintre cei mai importanţi investitori în clădiri comerciale din România. Organizaţia colaborează îndeaproape cu liderii din industrie şi iniţiatorii de politici europene, pentru a asigura un cadru armonizat pentru investiţiile în sectorul proprietăţilor, noi dezvoltări, finanţări imobiliare, eficientizare energetică şi protecţia mediului. Având în vedere angajamentul României de a se alinia la standardele UE în ceea ce priveşte eficienta energetică, este important să mentionăm iniţiativele de eficienţă energetică cu impact mare pentru zona de real estate:

  • Revizuirea Directivei privind Performanţa Energetică în Clădiri (EPBD, inclusiv „finanţare inteligenţă pentru clădiri inteligente”)
  • Revizuirea Directivei privind Eficiența Energetică
  • Contorizarea inteligentă pe baza căreia clădirile vor fi, de asemenea, împărţite în două noi iniţiative : „Proiectare de Piaţă” și „Retail Energy”
  • Strategie de Încălzire şi Răcire
  • Revizuirea legislaţiei privind  etichetarea energetică şi Eco-design

Autorităţile Europene au realizat că legiferarea în zona eficienţei energetice a clădirilor are un impact redus în cazul în care nu există finanţare. Eficientă energetică în clădiri şi spaţii imobiliare comerciale a devenit astfel o prioritate politică în care UE intenţionează să investească fonduri masive.

Există trei surse majore de finanţare: Fonduri structurale, programe speciale finanţate direct de către Comisia Europeană şi Fondul European de Investiţii Strategice:

  1. Fonduri structurale 2014-2020: 40 de miliarde de euro pentru proiecte de decarbonizare. Banii se duc de la Comisie către autorităţile de management ale Statului Membru.
  2. Programe speciale finanţate direct de către Comisie, cum ar fi Orizont 2020: 196 milioane de euro în perioada 2016-17 acoperind, printre altele, „Coordonare şi suport: Activităţi care îmbunătăţesc abilităţile, mobilizarea investiţiilor la scară largă sau de facilitarea implementării politicilor UE”.
  3. Fondul European de Investiţii Strategice (Fondul Juncker) oferind 350 de miliarde de euro cu accent puternic pe decarbonizare.

Banca Europeană de Investiţii, care se ocupă de ingineria financiară pentru fondurile UE, a lansat recent inţiativă de Finanţare Privată pentru Eficiență Energetică (PF4EE), care beneficiază de minimum 480 de milioane de euro în finanţare pe termen lung.

Citeşte şi Credite bancare: 70% dintre firmele din România nu le-ar accesa. Care sunt motivele

Multe dintre măsurile luate în prezent de Statele Membre vor contribui, în fapt, la obiectivele de eficiență energetică şi pe termen lung la cadrul politicii energetice şi climatice după 2020. Având în vedere că Planul de Acţiune pentru Eficientă Energetică a fost adoptat în 2011, situaţia s-a îmbunătăţit semnificativ: consumul de energie primară a continuat să scadă în întreagă Uniune, cu o creştere economică constantă, iar multe State Membre au consolidat cu succes programele lor naţionale de eficiență energetică.


Comentarii inchise.