Rambursarea TVA-ului, o resursă de îmbunătățire a cash flow-ului

TVA in valoare de aproximativ cinci miliarde de euro nu este solicitata de catre societati

Având în vedere situaţia economică actuală, se cuvine să acordăm o atenţie deosebită cash flow-ului, orice resursă de lichidităţi fiind binevenită.

Cash flow-ul, cunoscut în România şi sub denumirea de flux de numerar, este una dintre resursele esențiale pentru buna funcționare a unei societăți. O definiţie simplistă a fluxului de numerar ar fi diferenţa dintre încasările şi plăţile curente ale unei firme, pe o perioadă specifică de timp. Practic, cash flow-ul reprezintă disponibilităţile băneşti ce pot fi investite în activitatea companiei respective.

TVA-ul din cheltuielile făcute în străinătate

La nivel internațional, dar şi pe plan local, competitivitatea este un element-cheie al succesului, ceea ce înseamnă că trebuie făcute toate eforturile pentru a reduce costurile de producție și de comercializare. Fiecare leu salvat contează foarte mult și poate contribui la competitivitatea societăţii. În acest sens, o opţiune care poate aduce astfel de beneficii şi care ar trebui avută în vedere este rambursarea TVA-ului din cheltuielile de afaceri efectuate în străinătate de către o societate.

Societăţile din România au posibilitatea să-şi recupereze taxa pe valoarea adăugată suportată în străinătate pentru diverse cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii. Cel mai banal exemplu este situaţia în care angajații sau directorii executivi ai societăţii pleacă într-o călătorie de afaceri în Marea Britanie și înregistrează cheltuieli de 100.000 de euro pentru cazare, masă și transport. Pentru toate aceste costuri se percepe 20% TVA. Valoarea TVA-ului se ridică la aproximativ 17.000 de euro, care pot fi recuperați integral prin depunerea unei cereri la ANAF, care va transmite cererea către autorităţile din Marea Britanie.

Principiul fundamental al TVA-ului este acela că se suportă de către consumatorul final şi nu de către intermediarii din lanțul de aprovizionare. Astfel, societăţile acționează în calitate de colector de taxe al guvernului (mai degrabă decât ca un consumator), neutralitatea fiind critică. Principiul neutralității prevăzut de legislaţia europeană şi preluat şi de cea românească este o caracteristică esențială pentru buna funcționare a pieței interne. Cu alte cuvinte, aşa cum societatea românească are dreptul să îşi recupereze TVA-ul (fie prin cererea ­TVA-ului la rambursare, fie prin deducerea TVA-ului prin decontul de TVA) aferent achiziţiilor efectuate din România, tot aşa are şi dreptul să recupereze TVA-ul aferent achiziţiilor sale din afara ţării.

La nivel european, în fiecare an, TVA în valoare de aproximativ cinci miliarde de euro nu este solicitată de către societăţi. Este interesant de observat că aceste fonduri substanțiale blocate în rambursarea ­TVA-ului rămân neexploatate, iar societăţile, cu bună știință ori în necunoștință de cauză, înregistrează cheltuielile de TVA drept costuri, ignorând posibilitatea de a face economii prin recuperarea TVA-ului de la autorități. Mai mult, majoritatea companiilor din România nici măcar nu cunosc valoarea TVA-ului pe care ar putea să şi-o recupereze, spre deosebire de cele din statele mai dezvoltate.

Justificări

Cele mai des întâlnite motive pe care societăţile le invocă pentru a justifica renunţarea la recuperarea TVA-ului sunt:

  • comunicarea deficitară cu autoritățile;
  • lipsa unor instrucţiuni clare;
  • birocraţia și procedurile greoaie;
  • viteza mică de rambursare.

Totuşi, societăţile româneşti au un atu faţă de cele străine care încearcă să îşi recupereze TVA-ul suportat în România. Pe lângă Ungaria şi Italia, care au, în rândul furnizorilor de servicii de rambursare, renumele de jurisdicţii dificile, România este considerată cea mai dificilă jurisdicţie în ceea ce priveşte rambursarea TVA-ului. În statele mai dezvoltate, precum Marea Britanie, Germania, Franţa etc., rambursarea TVA-ului suportat de către societăţile româneşti se poate obţine mult mai uşor.

Este adevărat că depunerea cererii necesită timp şi resurse pentru pregătirea şi verificarea documentaţiei, dar unele societăţi au considerat că merită efortul alocării acestor resurse, iar altele au apelat la furnizori specializaţi, care le-au sprijinit prin pregătirea şi verificarea documentaţiei necesare. De obicei, onorariile furnizorilor specializaţi reprezintă un procent din valoarea TVA-ului efectiv recuperată.

În concluzie, o importantă resursă de cash flow, care merită luată în calcul, este rambursarea TVA-ului suportat de societate în străinătate.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •