Bunurile de larg consum, sectorul cu cea mai ridicată rată a rentabilităţii angajaţilor din România

În România, rentabilitate medie a capitalului uman (exprimată prin numărul de unităţi monetare generate de un angajat pentru fiecare unitate monetară investită de companie în remunerația sa) a crescut cu 12,5% faţă de anul precedent, ajungând la 1,44, potrivit studiului PwC Saratoga 2016. Această evoluţie se datorează în principal creşterii profitabilităţii ca urmare a reducerii costurilor totale la nivel de companie.

„Rata cea mai ridicată a rentabilităţii capitalului uman s-a înregistrat în sectorul bunurilor de larg consum, ca urmare a creşterii susţinute a consumului. Se observă, de asemenea, îmbunătăţirea rentabilităţii capitalului uman în sectorul bancar, semn că măsurile de eficientizare luate în ultimii ani, precum şi controlul strict al costurilor îşi arată roadele”, a declarat Horaţiu Cocheci, Senior Manager, Liderul Echipei de Servicii de Consultanţă în Resurse Umane, PwC România.

Studiul indică şi o creştere a ratei de încetare a contractelor de muncă, care ajunge la 18,7% faţă de 14,1% în ediţia de anul precedent, determinată de creşterea volumului de încetări contractuale iniţiate de angajat (demisii), concomitent cu o stabilizare a încetărilor iniţiate de angajator (concedieri colective şi concedieri individuale). Aceste fenomene reflectă o dinamică crescută a pieţei muncii şi o accentuare a competiţiei pentru atragerea angajaţilor.

„Unele sectoare s-au confruntat istoric cu o rată extrem de ridicată a încetărilor contractelor de muncă. Un exemplu în acest sens este retailul, pe fondul unui profil al angajatului predispus la schimbarea locului de muncă pentru diferenţe salariale mici. Se observă, de asemenea, că toate categoriile de personal, cu excepţia personalului administrativ, au înregistrat creşteri ale ratei încetării contractelor de muncă, pentru angajaţii din structurile de management creşterea fiind de peste 40% faţă de anul precedent  (de la 6,6% la 9,5%). Spre deosebire de segmentul de muncitori, unde decizia de a părăsi organizaţia este determinată de motive de natură financiară, angajaţii din segmentul de management vizează, în general, posturi care presupun provocări profesionale mai complexe. Din acest motiv, companiile vor fi nevoite să dezvolte programe interne care să dea managerilor oportunitatea de dezvoltare profesională şi avansare în carieră (de exemplu, programe de „job rotation” sau de mobilitate internaţională”, a declarat Nicoleta Dumitru, Manager, Servicii de Consultanţă în Resurse Umane, PwC România.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •