Studiu EY: Tendinţele europene în industria de externalizare de servicii

Studiu EY: Tendinţele europene în industria de externalizare de servicii

Odată cu intensificarea competiţiei, atât pe piaţa din Europa cât şi la nivel global, companiile sunt din ce în ce mai interesate de externalizarea anumitor servicii, în special din zona de IT şi cea a proceselor de business, această măsură dovedindu-se şi o cale validă de reducere a costurilor, informează un comunicat al EY, remis Manager Express.

Outsourcing in functie de tara

Conform studiului EY – Outsourcing in Europe, eficientizarea costurilor reprezintă, pe mai departe, factorul decisiv pentru abordarea şi implementarea iniţiativelor de externalizare, 42% dintre respondenţi declarând că reducerea costurilor se află în top trei motive pentru care apelează la externalizare.

Cu toate acestea, aproximativ 75% din serviciile IT continuă să fie gestionate intern, ceea ce indică faptul că şi o piaţă matură, cum este cea de servicii externalizate de IT are potenţial mare de creştere în următorii ani.

În cadrul studiului, aproximativ 3.700 de respondenţi din opt ţări europene au fost chestionaţi cu privire la utilizarea externalizării în afacerile lor, motivele şi riscurile anticipate privind externalizarea, modelele şi tendinţele pe care le văd pe piaţa de servicii externalizate, experienţele acestora cu externalizarea, precum şi alte subiecte legate de externalizare.

Zona de IT şi cea a proceselor de business – cele mai favorizate pentru externalizare

Companiile din Finlanda, Spania şi Marea Britanie îşi externalizează serviciile către furnizori externi mai des decât celelalte ţări incluse în sondaj. În aceste ţări, cel mai ridicat nivel de externalizare se înregistrează în cazul serviciilor IT, cum ar fi dezvoltarea de aplicaţii, IT helpdesk, de infrastructură şi testare, dar şi în cazul serviciilor salariale.

În cazul celorlalte procese de business, cum ar fi vânzările, achiziţiile şi resursele umane, gradul de externalizare este mai mic, însă se menţine mult mai frecvent decât în celelalte ţări analizate în studiu.

Industriile în care se practică frecvent externalizarea

Există o diferenţă majoră privind gradul de externalizare a serviciilor între diferitele industrii. În industria produselor de consum se apelează mai frecvent la externalizare, comparativ cu alte industrii, ea fiind urmată de companiile din industriile auto, de telecomunicaţii şi cea de consultanţă în management.

Outsourcing per industrie

În condiţiile în care industriile producătoare, cum ar fi cea a produselor de consum şi auto, au marje mici, iar domeniul telecomunicaţiilor înregistrează venituri destul de scăzute şi în continuu declin, la care se adaugă o concurenţă acerbă, atât în Europa cât şi la nivel global, în toate industriile vom continua să vedem o concentrare constantă pe reducerea de costuri şi pe identificarea de noi modele de asigurare a resurselor.

Consultanţa în management şi zona serviciilor, în general, reprezintă industrii puternic concentrate pe creştere accelerată, caracterizate de operarea unor modele noi de business. Prin urmare, externalizarea este considerată o practică normală pentru multe dintre funcţiile şi serviciile care nu sunt de bază.

Motive pentru externalizare
Principalele motive invocate de respondenţi pentru utilizarea externalizării în 2013 sunt: reducerea de costuri, îmbunătăţirea eficienţei şi reducerea numărului de angajaţi, continuând o tendinţă deja stabilită.

Companiile din industriile de tehnologii verzi şi IT dezvoltă cele mai multe servicii in-house. Marjele din industria de tehnologii verzi sunt relativ mari, ceea ce duce la diminuarea presiunii pe reducerea de costuri prin externalizare.

Companiile din industria IT sunt, prin natura activităţii lor, foarte bine pregătite pentru livrarea de servicii IT de bază, prin urmare nu este nimic surprinzător în faptul că industria IT are cel mai mic procent de servicii externalizate, deşi aceste servicii sunt cele mai frecvent externalizate în piaţă.

În mod tradiţional, guvernele şi industriile din sectorul public nu folosesc externalizarea de servicii. Cu toate acestea, studiul EY arată faptul că, mai nou, acestea au ajuns să se situeze pe o poziţie de mijloc ca scor de utilizare a externalizării de servicii.

Externalizarea serviciilor IT

Funcţia de IT este, în majoritatea cazurilor, externalizată în industriile auto, de telecomunicaţii şi cea producătoare de bunuri de consum. În medie, companiile din sectorul auto externalizează 42% din serviciile lor de IT către un furnizor extern – acoperind, cu predilecţie, operaţiunile de testare, partea de programare, serviciile suport şi de asistenţă.

Externalizarea proceselor de business

Procesele de business sunt externalizate, mai ales, de segmentul de consultanţă în management, de industria producătoare de bunuri de consum şi de industria de petrol şi gaze. Principalele procese care sunt externalizate de companiile din domeniul consultanţei sunt serviciile de administrare de infrastructură şi cele de salarizare.

Gradul de maturizare al pieţei de externalizare

Aproximativ 60% dintre respondenţii din Spania au afirmat că îşi externalizează o bună parte din procesele de business. Imediat după ei, cu un procent de 50%, se clasează respondenţii din Marea Britanie, urmaţi de cei din Germania, cu 41%. Se poate observa o corelaţie interesantă între nivelul de externalizare a serviciilor ce ţin în mod esenţial de obiectul de activitate a companiilor şi nivelul general de externalizare de servicii dintr-o ţară. În acest sens, Spania, Marea Britanie şi Germania se clasează pe locurile doi, trei şi, respectiv, patru din Europa în privinţa nivelului general de servicii externalizate.

Concluzia este că organizaţiile din aceste ţări au o viziune mai matură în privinţa externalizării de servicii decât cele din alte ţări. Astfel, aceste organizaţii nu doar că îşi externalizează serviciile care nu ţin de activitatea lor de bază, ci sunt şi dornice să încheie parteneriate cu furnizorii externi inclusiv pentru îmbunătăţirea activităţii lor de bază şi pe crearea de avantaj competitiv.

Anumite servicii se reinternalizează

Eşuarea măsurilor de reducere a costurilor a atras după sine renunţarea la externalizarea anumitor servicii şi reluarea acestora în cadrul companiei. În ultimii ani, au apărut tot mai multe speculaţii privind revenirea la gestionare internă a tot mai multor servicii. Întrebaţi ce tipuri de servicii au fost re-internalizate după ce fuseseră externalizate, participanţii la sondaj au menţionat serviciile de testare şi de dezvoltare de aplicaţii. Peste 25% dintre respondenţi au afirmat că aceste două servicii au fost din nou internalizate după ce, o bună perioadă de timp au fost asigurate cu resurse externe. Principalele raţiuni invocate pentru re-internalizarea acestor servicii au fost: “eşecul măsurilor de reducere a costurilor”, “ratarea ţintelor de eficientizare propuse” şi ”insuccesul măsurilor de ameliorare a calităţii”.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 175.000 de angajaţi în 728 de birouri din 150 de ţări şi venituri de aproximativ 25,8 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2013.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •