România va aplica direct, din luna noiembrie, legislația vamală comunitară

România va aplica direct, din luna noiembrie, legislația vamală comunitară

România va aplica direct legislația vamală comunitară, astfel încât companiile românești implicate în comerțul internațional vor trebui să se pregătească din timp pentru a se conforma noilor prevederi, informează KPMG.

Valentin Durigu KPMGUniunea vamală, proiect care a început acum mai bine de 40 de ani, reprezintă unul dintre cele mai de succes proiecte ale Uniunii Europene. De aceea, pentru a fi consolidate rezultatele foarte bune obținute, pentru a-și continua activitatea în mod eficient și pentru a putea răspunde în mod optim provocărilor economiei secolului XXI, Comisia Europeană a inițiat, cu mai bine de 15 ani în urmă, un Plan Strategic Multianual, având ca principal obiectiv modernizarea și simplificarea legislației vamale.

Prima etapă în modernizarea legislației vamale, care includea și anumiți pași în direcția unei uniformizări a administrării acesteia și a creării unei administrații vamale unice europene, a fost încheiată în 2008, când a a intrat în vigoare Regulamentul (CE) 450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) însă prevederile acestuia s-au aplicat gradual și, până la acest moment, doar parțial.

A doua etapă va începe cu data de 1 noiembrie 2013, când cel mai probabil proiectul de reformare a Codului Vamal Modernizat (așa numitul Cod Vamal al Uniunii Europene), care a fost aprobat deja de Parlamentul European, va intra în vigoare.

Potrivit ultimelor estimări făcute la nivelul Comisiei Europene, termenul limită pentru aplicarea integrală a Codului Vamal al Uniunii Europene este preconizat să fie sfârșitul anului 2019.

Legislația vamală modernizată introduce simplificări vamale (esențială fiind introducerea declarării electronice a bunurilor și comunicarea on-line între agenții economici importatori / exportatori și autorități) și unificarea modului de aplicare a acesteia de către cele 28 de administrații vamale.

Valentin Durigu, Senior Manager în Departamentul de Impozite Indirecte al KPMG recomandă companiilor implicate în comerțul internațional să profite de răgazul oferit prin reformarea Codului Vamal Comunitar și să se asigure că, în perioada care urmează, adoptă măsurile necesare pentru a-și dezvolta sistemele informatice la nivelul cerut de conceptul de e-customs, sisteme care trebuie să fie inter-operabile cu cele ale administrației vamale.

De asemenea, Valentin atrage atenția că, potrivit Codului Vamal al Uniunii Europene, criteriile impuse în prezent pentru acordarea, de către autoritatea vamală, a statutului de operator economic autorizat (AEO), vor deveni obligatorii pentru orice companie care va solicita obținerea unei autorizații vamale (de exemplu autorizația pentru aplicarea regimului de perfecționare activă) un motiv în plus să se pregătească în vederea obținerii acestei autorizații.

În concluzie, deși intrarea integrală în aplicare a Codului Vamal al Uniunii Europene va fi cel mai probabil prelungită până la sfârșitul anului 2019, totuși, începând cu 1 noiembrie 2013 vor exista prevederi care vor trebui respectate și recomandăm societăților care acționează în comerțul internațional să profite de răgazul astfel acordat și să-și planifice din timp pașii de urmat care să le permită să fie pregătite pentru trecerea la vămuirea electronică (e-customs), dar și un nivel corespunzător de competitivitate în cadrul Uniunii Europene.

Despre KPMG

KPMG este rețeaua globală de firme de servicii profesionale care furnizează servicii de audit, consultanță fiscală și în domeniul afacerilor. Compania își desfășoară activitatea în 156 de țări.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •