România are printre cele mai mari taxe din Europa la salarii

În prezent, România se află pe primele locuri în Europa în ceea ce privește nivelul real de taxare a salariilor. În 2015, acesta este de 47,6%. fiind comparat cu cel din state precum Finlanda (47,37%), Olanda (46,24%) sau Slovacia (46,5%), informează Capital.ro

Cu alte cuvinte, un român care se angajează pe data de 1 ianuarie trebuie să lucreze opt ore pe zi timp de de 6 luni, până la 23 iunie a aceluiași an, pentru a-și acoperi toate taxele și impozitele directe sau indirecte ale salariului pe care îl primește.

La nivel european a avut loc o creștere a nivelului mediu de taxare a muncii de la 45,06% în 2013 la 45,27% în 2014 urmată de o ușoară descreștere în cursul acestui an, până la nivelul de 45,19%. Raportat la nivelul anului 2010 s-a înregistrat o creștere de 1,2%. Această creștere se datorează în special așa- ziselor taxe ascunse cum ar fi taxa pe valoarea adăugată (TVA) care a crescut astfel în peste 20 de țări din cele 28 ale Uniunii Europene.  O altă cauză o reprezintă și creșterea procentului de persoane care nu sunt incluse în forța de muncă, cu 0,3% la 54,6% din totalul populației.

Nivelul de taxare a muncii reprezintă raportul între suma netă încasată de salariat şi cheltuiala suportată de cătreangajator. Acest nivel este foarte ridicat în 2015 și are o structură atipică: cu un prag de intrare abrupt pentru veniturile mici, apoi o curbă mai degrabă plată pentru cele medii şi o pantă de-a dreptul regresivă pentru cele mari.

La nivelul Uniunii Europene, România se află pe locul 8 din 28 în privința costulului raportat la fiecare 1 euro net plătit angajaților respectiv, 1,76 euro. Antreprenorii români au toate motivele să se îngrijoreze în ce privește nivelul de taxare al forței de muncă.

Ultimele reglementări guvernamentale au ca scop ușurarea poverii antreprenorilor prin  scăderea poverii fiscale în ansamblul ei. Cu alte cuvinte, s-a încercat schimbarea structurii cheltuielilor, a deducerilor , mărindu-se în același masa de contribuabili a căror venituri sunt asimilate veniturilor salariale.

În situația în care impozitul pe salarii rămâne la nivelul de 16%  se modifică deducerile personale pentru persoanele care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei după cum urmează:

  • pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 300 lei;
  • pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 400 lei;
  • pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 500 lei;
  • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 600 lei;
  • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 800 lei.
  • Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei și 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se vor stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Pentru microîntreprinderi se va introduce un nou sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați, intre 1% și 3%, după cum urmează:

  • 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
  • 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
  • 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.
 (Sursa foto: Flickr, Philip Taylor PT)