Rolul reciclării în economia circulară

Rolul reciclării în economia circulară

Pachetul Economiei Circulare și implementarea acestuia au fost discutate recent, în cadrul unui seminar internațional, organizat la inițiativa Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu (ARAM). Pachetul Economiei Circulare include un set de propuneri legislative menit să ajute mediul de afaceri, dar și consumatorii în tranziția către o economie mai puternică și mai circulară, în care resursele să fie folosite într-un mod cât mai sustenabil.

“Evoluția progresivă către o economie circulară, în care reciclarea joacă un rol și mai important decât în prezent, reprezintă nu doar o necesitate economică și de protecție a mediului, ci oferă și oportunități majore pentru un nou model de creștere și dezvoltare. Propunerile recent formulate de Comisia Europeană, care sunt în curs de adoptare, ilustrează preocuparea de a stimulat evoluția Europei în ansamblu în această direcție. O asemenea evoluție nu poate avea loc doar la nivel macro, la nivelul UE, ci are nevoie de transformări și acțiuni la nivel național și, îndeosebi, local. Nu putem conta doar pe acțiunea autorităților publice: oamenii și operatorii economici joacă un rol la fel de important. Schimbarea de paradigmă impune eforturi, în particular în România, unde reciclarea și eficiența gestionării deșeurilor nu sunt încă la același nivel ca cel din alte state membre UE, inclusiv vecine. Ea aduce însă rapid și beneficii pentru consumatori, pentru operatorii economici, pentru autoritățile publice și pentru societate în ansamblul său”, a declarat domnul Aurel Ciobanu-Dordea, Director DG Environment, Comisia Europeană.

Citeşte şi Amprenta ecologică a României – De câte planete avem nevoie până în 2050

Propunerile legislative europene, privind deșeurile în general și cele provenite de la ambalaje, stabilesc obiective clare de reducere a generării acestora și trasează direcția pe termen lung pentru reintroducerea materialelor din deșeuri în circuitul eonomic.Obiectivele cheie ale acestor propuneri includ: o țintă comună de reciclare a deșeurilor municipale la nivelul UE de 65%, în 2030; respectiv o țintă comună de reciclare a deșeurilor de ambalaje la nivelul UE de 75% în același an.

În cadrul seminarului au fost explorate provocările ce stau în fața factorilor de decizie, precum și a tuturor actorilor implicați în procesul de punere în aplicare a unui sistem corespunzător de gestionare a deșeurilor de ambalaje. În particular, a fost atrasă atenția asupra modalităților de implementare a răspunderii extinse a producătorului, ca instrument economic.

“Un cadru european de reglementare mai puternic și armonizat, în ceea ce privește răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje, va îmbunătăți transparența, implementarea, precum și responsabilitatea tuturor actorilor la nivel național.” a subliniat Virginia Janssens, Director Executiv EUROPEN – The European Organization for Packaging and the Environment.

“Există exemple la nivel mondial care demonstrează că responsabilitatea producătorului este un instrument necesar pentru o economie mai circulară. Cunoaștem însă cazuri în care responsabilitatea producătorului a dus la un haos total și la piedici în calea economiei circulare. Există o singură opțiune: alegerea conceptului corect de responsabilitate a producătorului, ca instrument politic și economic. Totul începe cu angajamentul producătorului pentru preluarea responsabilității. Ulterior, este necesară o reglementare clară care stabilește rolurile și responsabilițile fiecărui actor, evitând orice posibil conflict de interese. Actorii cheie sunt producătorii, autoritățile locale, companiile de management al deșeurilor, Guvernul și consumatorii”, a adăugat domnul William Vermeir, Președinte EXPRA – The Extended Producer Responsibility Alliance.

Seminarul internațional a reprezentat un pas extrem de important pentru România, în contextul discuțiilor derulate, atât la nivel european, cât și național, în legătură cu dificultățile întâmpinate în realizarea obiectivelor naționale de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale relevante pentru implementarea acestui set de norme la nivel național, precum și reprezentanți ai sectorului privat.