Salariul minim brut pe economie pentru anul 2014

Salariul minim brut pe economie pentru anul 2014

de Av. Irina Petrescu – Head of Legal Department

Pentru semestrul I al anului 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 850 lei lunar. În acest sens a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 871 din 14 noiembrie 2013, în Monitorul Oficial.

money

Astfel că, pentru semestrul I al anului 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la valoarea de 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.

Începând cu data de 1 iulie 2014, pentru semestrul al II lea, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la valoarea de 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

În acest sens, în situația angajaților cu salarii sub valorile mai sus menționate, angajatorii vor proceda la încheierea de acte adiționale la contractele de muncă pentru modificarea salariului, urmând a le declara în registrul electronic de evidență al salariaților cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare.

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul salariului de bază minim brut garantat în plată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, iar constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, iar amenzile se pot plăti la jumătate în primele 48 de ore de la aplicarea lor.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, prevederile Hotărârea Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, se abrogă.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •