Ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2012. Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării

În trimestrul III 2012, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 60,8%. Rata şomajului a fost de 6,8%. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 65,0%, la o distanţă de 5,0 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

În trimestrul III al anului 2012, populaţia activă a României era de 10145 mii persoane, din care, 9457 mii persoane erau ocupate şi 688 mii persoane erau şomeri.

Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1000 persoane ocupate) a fost de 1254‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1584‰), precum şi pentru cele din mediul urban (1280‰).

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,4%.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) de 60,8% a crescut atât faţă de cea înregistrată în trimestrul corespunzător din anul precedent (+1,7 puncte procentuale), cât şi faţă de cea înregistrată în trimestrul anterior (+0,8 puncte procentuale).

Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (67,8%, faţă de 53,8% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul rural (62,9% faţă de 59,3% în mediul urban).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 26,1%.

Rata  şomajului  a  atins  nivelul  cel  mai  ridicat  (22,7%)  în  rândul  tinerilor (15-24 ani).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,9 puncte procentuale (7,2% pentru bărbaţi faţă de 6,3% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 3,6 puncte procentuale (8,4% pentru mediul urban, faţă de 4,8% pentru mediul rural).

Rata  şomajului  a  atins  nivelul  cel  mai  ridicat  (22,7%)  în  rândul  tinerilor (15-24 ani).