CFR Marfă caută din nou CEO. Care sunt criteriile de selecție

CFR Marfă a publicat, marți, un nou anunț de recrutare pentru poziţia de Director General şi pentru poziţiile de membru al viitorului Consiliu de Administraţie.

Candidații interesați de posturile transportatorul feroviar de stat trebuie să aibă experienţă în managerierea unor companii profitabile şi să nu aibă rude apropiate care lucrează la firme concurente.

Totodată, cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, de minimum 5 ani. În urma procesului de recrutare vor fi selectaţi 8 candidaţi, procedura derulându-se în baza OUG 109/2011 privind gu­vernanţa corporativă.

„Reprezentanţii ac­ţio­narilor/Consiliului de Administraţie al SNTFM CFR Marfă vor lua decizia finală în ceea ce priveşte stabilirea lis­tei finale a candidaţilor. Candidaţii vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma pro­cesului de selecţie, membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, iar directorul general este numit de către Consiliul de Administraţie”, se arată în anunţul lansat de compania din subordinea Transporturilor.

Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație va fi însărcinat cu îndeplinirea tuturor procedurilor necesare realizării obiectului de activitate al societății, eficientizării activității societății și supravegherii activității directorilor (cu excepția celor rezervate prin legislație Adunării Generale a Acționarilor), se mai arată în anunțul CFR Marfă.

Atribuții ale Directorului General

Directorul General va fi însărcinat cu îndeplinirea tuturor procedurilor necesare realizării obiectului de activitate al societății, conform obligațiilor ce decurg din statutul societății anexa la H.G. 582/1998 și al însărcinărilor date de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație.

(Foto: en.wikipedia.org)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •