Romstal demarează proiectul educațional “Practică pentru cariera ta! TECAR”

Proiectul “Practica pentru cariera ta! TECAR”

Proiectul “Practică pentru cariera ta! TECAR” își propune să aducă o soluție de îndrumare în carieră a tinerilor, îmbinând elementele teoretice cu sesiunile de practică sub îndrumarea specialiștilor din domeniu. El are ca scop dezvoltarea abilităților profesionale pentru 425 de studenți din domeniul ingineriei instalațiilor, în vederea integrării pe piața muncii, prin creșterea nivelului de informare privind situația pieței muncii din România. Alt obiectiv al proiectului vizează generarea unui cadru optim pentru dezvoltarea abilităților practice în domeniul instalațiilor pentru cei care accesează.

Proiectul este realizat de Romstal Imex SRL, în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti prin Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor Bucureşti și Dekon Business Solutions SRL. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţă activă. Durata proiectului este de 18 luni și se desfășoară în perioada aprilie 2014-octombrie 2015.