Legea incubatoarelor de afaceri, aprobată de Camera Deputaţilor

Marţi, 10 mai 2016, proiectul de lege privind incubatoarele de afaceri a fost aprobat de către plenul Camerei Deputaţilor.

 “Am iniţiat acest proiect de lege ocupând funcţia de ministru ca instrument inovator pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Se va atinge astfel, dezideratul Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea IMM-urilor – Orizont 2020, şi anume acela că România poate să devină ţara cu mediul de afaceri cel mai atractiv din Sud-Estul Europei. CNIPMMR va promova activ această lege în rândul membrilor privind dezvoltarea şi susţinerea incubatoarelor de afaceri. Având în vedere existenţa unui context legislativ, apreciem în acest moment ca fiind oportun susţinerea financiară a incubatoarelor de afaceri prin lansarea unui apel dedicat a Programului Operaţional Regional, axa 2.1.”, susţine Florin Jianu, preşedinte CNIPMMR. 

Legea privind incubatoarele de afaceri reglementează regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a acestora, prin acordarea de facilităţi pentru stimularea înfiinţării incubatoarelor de afaceri, pentru crearea de noi locuri de muncă, diversificarea economiilor şi crearea unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor locale.

Ce este un incubator de afaceri?Incubatorul de afaceri  este  o structură de sprijin a afacerilor, gestionată de un administrator, care urmăreşte crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru întreprinderile mici şi mjlocii nou înfiinţate stimulându-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilităţii comune şi a suportului managerial necesar.

Cine poate fi fondator al unui incubator de afaceri?Pot fi fondatori ai unui incubator de afaceri autorităţile publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele  şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ sau persoane juridice de drept privat.

Tipurile de incubatoare de afaceri care se pot înfiiinţa sunt:cu portofoliu mixt; tehnologic; academic; agro-incubator; social; virtual; pentru activităţi nonagricole înmediul rural.

Acordarea titlului de incubator de afaceri se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mci şi mijlocii.

Perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri este de 10 ani, putând fi prelungit pentru perioade similare.

Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri sunt:preincubare, pentru o perioadă maximă de 6 luni; incubare – pentru un ciclu de incubare de maxim  3 ani;accelerator de afaceri –pentru o perioadă maximă de 2 ani.

Facilităţile acordate fondatorului incubatorului de afaceri, prin intermediul schemelor de ajutor de stat, sunt:

  • – scutirea de la plata impozitului pe teren, corespunzător terenului aferent infrastructurii incubatorului de afaceri;
  • – scutirea de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura incubatorul de afaceri;
  • – scutiri de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale;
  • – alte facilităţi care pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •