Acorduri de preț în avans (APA)

Acorduri de pret in avans

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), conform Hotărârii Guvernului nr. 529/2007, a introdus în iunie 2007 legislația privind Acordurile de Preț în Avans (APA). Această legislație permite marilor contribuabili, cu o valoare consolidată a tranzacțiilor de peste 4 milioane de euro, opțiunea de a intra APA (pe o perioadă maximă de cinci ani) cu plata unei taxe inițiale de 20.000 euro. Pentru ceilalți contribuabili care au tranzacții mai mici decât pragul menționat mai sus, taxa inițială pentru a intra în APA este de 10.000 euro. În plus, această legislație permite, de asemenea, celor două categorii de contribuabili să își modifice aplicarea inițială APA plătind 15.000 euro (marii contribuabili) și, respectiv, 6.000 euro (pentru alți contribuabili).

Acordurile de preț în avans

APA, conform Liniilor Directoare din anul 2010 ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), privind prețurile de transfer, reprezintă “un acord care determină, înaintea tranzacțiilor controlate, un set adecvat de criterii pentru determinarea prețurilor de transfer pentru respectivele tranzacții pentru o perioadă determinată”.

Contribuabilii au opțiunea de a intra în diferite tipuri de APA și anume: APA unilateral, APA bilateral (BAPA) sau APA multilateral (MAPA), în funcție de tipul tranzacțiilor desfășurate cu părțile lor afiliate.

Avantajele mecanismului APA

  • Oferă certitudine pentru tranzacțiile complexe și cu risc ridicat – APA poate fi încheiat de către companiile care efectuează tranzacții complexe cu părți afiliate; grad ridicat de risc de ajustare a prețurilor de transfer, care poate duce la sancțiuni. Este, de asemenea, relevant pentru companiile care doresc o certitudine cu privire la politicile privind prețurile de transfer.
  • Evită dubla impunere – stabilirea prețurilor bunurilor și serviciilor în cadrul unui grup multinațional este reglementată de către o politică globală de stabilire a prețurilor. Politica asigură respectarea principiului valorii de piață ale constituenților unui grup multinațional, pe baza funcțiilor îndeplinite, a activelor utilizate și a riscurilor asumate de fiecare membru al grupului. Ori de câte ori o autoritate fiscală dintr-o anumită jurisdicție contestă o astfel de politică a prețurilor de transfer și ridică întrebări, aceasta ar putea duce la dubla impunere pentru grupul multinațional. Procesul APA încearcă, de asemenea, să elimine aceste riscuri fiscale.
  • Reduce costurile de conformitate – Reduce costurile de conformitate și costurile asociate cu auditul și apelează la mandatul APA prin eliminarea riscului de auditare a prețurilor de transfer și soluționarea litigiilor îndelungate și consumatoare de timp.
  • Reduce încărcătura cu păstrarea înregistrărilor – Reduce povara înregistrării, deoarece contribuabilul cunoaște, în avans, documentele necesare care trebuie păstrate în vederea fundamentării termenilor și condițiilor convenite ale APA.
  • Autoritatea competentă oferă ghidare în negociere – Autoritățile competente posedă cunoștințele necesare negocierii cu cealaltă țară și îndrumă cazul de la bun început.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •