Au început înscrierile la cursuri pentru antreprenori români, într-un program de 60 milioane Euro

Au inceput inscrierile: Cursuri pentru antreprenori romani, intr-un program de 60 milioane Euro

Astăzi, 28 august, se dă startul înscrierilor pentru linia de finanțare „România profesională – Resurse umane competitive”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acest program se adresează angajaților în poziții de management, celor din HR și antreprenorilor, care vor putea participa la cursuri de afaceri și de management.

Deși este dedicat exclusiv proiectelor din regiuni mai puțin dezvoltate, proiectele în cadrul cărora vor fi organizate cursurile de antreprenoriat și management vor fi derulate în toată țara, în afară de București și județul Ilfov.

Fiecare proiect va avea ca țintă un minim de 300 de persoane, beneficiari finali fiind doar antreprenori și manageri. Aplicanții eligibili pentru acest program sunt:

  • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale);
  • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale);
  • Asociații de întreprinderi, persoane juridice constituite în conformitate cu Ordonanța nr. 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații;
  • Furnizori de formare profesională autorizați;
  • Camerele de Comerț și Industrie.

Apelul de proiecte va fi deschis  timp de o lună, începând cu 28 august 2017, iar perioada de implementare a unui proiect este de maximum un an. Înscrierile de proiecte se pot face în sistemul informatic MySMIS2014. Cursurile de management și antreprenoriat înscrise în program pot fi desfășurate în toată țara, în afară de București și județul Ilfov.

Bugetul total alocat pentru acest program este de 60.888.395 euro, din care 85% finanțare din Fondul Social European și 15% contribuție națională. Fiecare proiect poate beneficia de maximum un milion euro.

Vor beneficia de aceste cursuri angajații care ocupă poziții de management, angajații din departamentele de resurse umane și antreprenorii care își gestionează propriile afaceri în sectoarele economice cu potențial competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligentă din Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Aceste sectoare sunt: turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediului, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii.

Anexa 5 Lista CAEN by Claudiu on Scribd

Obiectivul specific al acestui program este derularea unor activități care să aibă în vedere îmbunătățirea activității de management a companiilor prin creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode și practici de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, respectiv:

  • Derularea de campanii de conștientizare a importanței formării continue adresate angajaților și angajatorilor;
  • Organizarea de programe de formare profesională pentru manageri și angajații din departamentele de resurse umane;
  • Sprijin acordat întreprinderilor pentru elaborarea sau revizuirea planificării strategice pe termen lung în vederea consolidării competitivității economice.

Pentru mai multe informații, consultați pachetul de anexe integral al Ghidului Solicitantului „România profesională — Resurse umane competitive”.

(Foto credit: Pexels, www.pixabay.com)