De ce este important să ai un cod de conduită

De ce este important sa ai un cod de conduita

Create pe baza unor temeiuri legale obligatorii (cum este cazul companiilor publice) sau independent de acestea, codurile de conduită scrise și asumate de către companii sunt adevărate declarații de etică și principii în jurul cărora gravitează atât acțiunile externe ale organizației, cât și cele la nivel intern.

Mai exact, prin intermediul valorilor și a misiunii prezentate, codul de conduită exprimă clar angajamentul companiei de a fi demnă de încredere pentru partenerii și publicul său și reflectă răspunderea și standardele profesionale pe care aceasta și le asumă.

Ce conține un cod de conduită complet?

Existența codului de conduită în orice organizație nu are doar un rol aparte pentru reputația și imaginea companiei la nivel extern, ci reprezintă și un set de valori și angajamente la care se aliniază cultura organizațională, la care ar trebui să adere și angajații printr-o conduită profesională corespunzătoare.

De aceea, este necesar ca un astfel de document să treacă în revistă:

 • scopul și obiectivele pentru care a fost construit;
 • misiunea și principiile organizației, din care vor decurge atât angajamentele asumate de către aceasta față de colaboratori și angajați, cât și tipul de conduită și colaborare la care compania se așteaptă în schimb; trasarea unor linii cât mai clare bidirecțional are rolul de a defini, cel puțin la nivel declarativ, contextul profesional și nivelul de răspundere asumate;
 • răspunsuri la eventuale neclarități / îngrijorări pe care angajații companiei sau colaboratorii acesteia le-ar putea avea în legătură cu activitatea organizației.

În orice cod de conduită, informațiile trebuie prezentate clar, astfel încât să înlăture orice dubiu sau interpretare asupra gestionării sau abordării următoarelor aspecte:

 • folosirea proprietății și a bunurilor companiei;
 • evidența, stocarea și ștergerea datelor și a înregistrărilor sau documentelor interne și externe;
 • securitatea informațiilor;
 • conflictele de interese;
 • integritatea financiară;
 • contribuții și asocieri politice;
 • beneficiile acordate angajaților;
 • situații de abuz și hărțuire și modul în care trebuie gestionate.

Codurile de conduită nu mai trebuie să fie un moft. Un document semnat așa, cu titlul de ”luat la cunoștință”. Și nu doar în companie este important ca angajații să știe ce este considerat un comportament dezirabil, atât față de clienți, cât și de colegi, ci oriunde, pentru că un cod de conduită este mai puțin despre obligații, cât despre valori și principii. Încă nu cred că fiecare companie din România are un cod de conduită. Din contră, înclin să cred că numărul acestora este mai degrabă o minoritate, nu o majoritate. Ca să nu mai vorbim despre un ofițer de cod de conduită. Jobul de mediator al situațiilor de conflict, harțuire sau abuz intră acum în fișa postului de HR, dar ar trebui să migrăm spre o definire mult mai clară a acestui rol.

 • 52
 •  
 •  
 •  
 •