Scurt ghid de pregătire a planului de continuitate a afacerii

Scurt ghid de pregatire a planului de continuitate a afacerii

Majoritatea organizațiilor mari din România au un plan de continuitate a afacerii (business continuity plan), care de obicei este concretizat sub forma unui document care cuprinde acțiunile necesare reluării activității în cazul apariției unor situații atipice și cu impact semnificativ asupra businessului.

În mod tradițional, aceste planuri de continuitate iau în considerare scenarii de atacuri cibernetice, dezastre naturale, cum ar fi cutremurele, sau informații și scenarii adverse intens mediatizate care pot afecta capacitatea organizației de a-și continua activitatea în parametri obișnuiți.

Principalul obiectiv al acestor planuri este de a restabili funcțiunile critice ale organizației, pentru a putea relua activitatea în mod ordonat și gradual. Prioritățile sunt diferite în funcție de domeniul în care activează organizația.

Băncile, spre exemplu, urmăresc cu prioritate restabilirea funcționării sistemelor de plăți cu cardul și online; pentru operatorii de telecomunicații, primează asigurarea serviciilor de telefonie și a traficului de date către clienți; furnizorii de utilități urmăresc cu prioritate restabilirea furnizării de servicii și reducerea zonei afectate.

Tic-tac, tic-tac

Timpul este un element esențial în execuția planului de continuitate a afacerii, având în vedere că perioadele repetate sau lungi de nefuncționare pot produce pagube economice și de reputație pentru organizații. Drept dovadă, în aproximativ toate industriile puternic reglementate (servicii financiare, telecomunicații, energie etc.) există norme specifice care prevăd praguri maxime de indisponibilitate pentru anumite tipuri de servicii. Încălcarea acestora duce la aplicarea unor sancțiuni care de multe ori sunt consistente.

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •