Cum pot fermele agricole să-și sporească rentabilitatea

Cum pot fermele agricole să-și sporească rentabilitatea

Pentru orice manager de societate agricolă care gestionează suprafețe de teren este important să dețină controlul afacerii. Acesta se poate realiza cel mai eficient prin accesul rapid la informațiile relevante pentru procesul decizional. Unul dintre efectele imediate îl reprezintă reducerea costurilor, cu implicații directe în creșterea profitabilității operațiunilor. 

„În majoritatea fermelor din România, situațiile legate de activitatea desfășurată nu sunt centralizate sau corelate. Ajutorul informatic este mai mult decât necesar”, spune Gabriel Lospa, Directorul departamentului de eAgriculture din cadrul Siveco România. 

Iată câteva dintre principalele avantaje de care beneficiază fermierii prin utilizarea unei soluții informatice: 

·         Cunoașterea, în timp real, a situației lucrărilor agricole, inclusiv sub formă de hartă.

·         Cunoașterea și analiza istoricului culturilor, activităților, resurselor utilizate și rezultatelor obtinute.

·         Controlul consumurilor de toate tipurile – semințe, materiale, combustibili, manoperă etc.

·         Generarea planului de rotație a culturilor.

·         Utilizarea hărților tematice: hărți cu lucrări executate, hărți multianuale cu recolte realizate și cu fertilizări realizate, hărți ale cheltuielilor realizate etc.

·         Determinarea profitului la nivel de parcelă sau pe tip cultură.

·         Eliminarea erorilor umane.

·         Capacitatea de procesare a unor cantități mari de informații.

·         Decizii proactive prin acces rapid la informație de ultim moment.

Este important de precizat că fermierii pot avea acces în orice moment la informații privind eficiența fiecărei culturi agricole și statusul utilajelor agricole prin accesarea aplicației de pe mobil sau tabletă. Astfel, ei pot să rezolve în timp util orice situație apărută.

 Mai mult decât atât, sistemul informatic poate asigura gestiunea proprietarilor de terenuri, a contractelor de arendă și a plăților aferente, gestiunea stocurilor de materii prime, materiale auxiliare și produse, gestiunea consumurilor efective de materii prime, forța de muncă și gestiunea costurilor cu utilajele agricole.

Citește și Mai mult de o treime dintre gospodăriile agricole din UE sunt în România

Foto: stocksnap.io